Firmware

 

For better user experience, we highly recommend you to update your device to the latest firmware asap. 

Category:
All
Sản phẩm mạng
Sản phẩm nhiệt
Sản phẩm chuông cửa có hình
Màn hình và bộ điều khiển
Truyền dữ liệu
Sản phẩm kiểm soát vào ra
Sản phẩm di động
Intelligent Traffic Products
HiLook
Sub category:
All
Camera mạng
PTZ Cameras
Explosion-Proof and Anti-Corrosion Series
Đầu ghi hình mạng
Bộ sản phẩm
All
Camera nhiệt an ninh
Camera nhiệt Thermography
Camera nhiệt Commercial Vision
All
Chuông cửa
IP Series
Dòng 8-Wire (Analog)
Dòng 2-Wire
Bộ sản phẩm
All
Màn hình ghép LCD
Màn hình LED
Bộ điều khiển
Màn hình
All
Network Switches
All
Đầu đọc
Thiết bị quét vân tay
Thiết bị thẻ
Thiết bị nhận diện khuôn mặt
Bộ điều khiển
Speed Gate and Turnstiles
Bộ sản phẩm
All
Mobile Digital Video Recorders
Mobile Network Video Recorders
Sản phẩm di động
Camera mạng di động
All
Camera giao thông
Hệ thống trạm kiểm soát
Hệ thống phát hiện vi phạm tại nút giao
Hệ thống lưu lượng giao thông
Hệ thống điều khiển tín hiệu
Hệ thống AID
Entrance & Exit Management
Hướng dẫn đỗ xe
Tìm kiếm: