Firmware

 

For better user experience, we highly recommend you to update your device to the latest firmware asap. 

Category:
All
Sản phẩm mạng
Sản phẩm Turbo HD
Sản phẩm nhiệt
Sản phẩm báo động
Sản phẩm chuông cửa có hình
Màn hình và bộ điều khiển
Truyền dữ liệu
Sản phẩm kiểm soát vào ra
Sản phẩm di động
Sub category:
All
Camera mạng
PTZ Cameras
Explosion-Proof and Anti-Corrosion Series
Đầu ghi hình mạng
Trung tâm dữ liệu
Lưu trữ
Bộ sản phẩm
All
Camera Turbo HD
DVR
Camera PTZ
All
Camera nhiệt an ninh
Camera nhiệt Thermography
Camera nhiệt Commercial Vision
All
Thiết bị báo động xâm nhập của Hikvision
Thiết bị phát hiện xâm nhập của Hikvision
Radar an ninh
Báo động khẩn cấp
All
Chuông cửa
Dòng IP
Dòng 2-Wire
Bộ sản phẩm
All
Màn hình ghép LCD
Biển báo kỹ thuật số
Màn hình LED
Máy tính bảng tương tác
Bộ điều khiển
Màn hình
All
Thiết bị chuyển mạch mạng
All
Thiết bị quét vân tay
Thiết bị thẻ
Face Recognition Terminals
Bộ điều khiển
Cổng kiểm soát tự động và cửa quay
Bộ sản phẩm
All
Đầu ghi hình kỹ thuật số di động
Đầu ghi hình mạng di động
Sản phẩm di động
Camera mạng di động
Tìm kiếm: