Sản phẩm của chúng tôi

Dòng HikCentral Professional của Hikvison cung cấp nền tảng theo dạng mô-đun cho các ứng dụng thường thấy dành cho doanh nghiệp, bao gồm Video, Kiểm soát vào ra, Chấm công, v.v. Bên cạnh việc sở hữu những chức năng riêng, những ứng dụng này còn có thể kết hợp linh hoạt để đáp ứng nhu cầu trong nhiều tình huống đặc biệt mà bạn gặp phải. Ngoài ra, các mô-đun ứng dụng trong cùng dòng nền tảng đều có cùng thiết kế giao diện, giúp giảm đáng kể yêu cầu tìm hiểu nhiều hệ thống khác nhau.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
Hik-Partner Pro close
Hik-Partner Pro
Security Business Assistant. At Your Fingertips. Learn more
<