Sản phẩm của chúng tôi

Dòng HikCentral Professional của Hikvison cung cấp nền tảng theo dạng mô-đun cho các ứng dụng thường thấy dành cho doanh nghiệp, bao gồm Video, Kiểm soát vào ra, Chấm công, v.v. Bên cạnh việc sở hữu những chức năng riêng, những ứng dụng này còn có thể kết hợp linh hoạt để đáp ứng nhu cầu trong nhiều tình huống đặc biệt mà bạn gặp phải. Ngoài ra, các mô-đun ứng dụng trong cùng dòng nền tảng đều có cùng thiết kế giao diện, giúp giảm đáng kể yêu cầu tìm hiểu nhiều hệ thống khác nhau.

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi