SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI
Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK)

Bộ công cụ phát triển phần mềm cho phép tạo ra các ứng dụng cho gói phần mềm chuyên dụng.

Phần mềm

Tải xuống phần mềm của Hikvision bao gồm iVMS-4200, Hik-Connect và nhiều hơn nữa.

Brochure

Tải tài liệu quảng cáo mới nhất của Hikvision với đa dạng hình thức.

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi