Công cụ dành cho máy tính để bàn

Download tools provided by Hikvision.

Công cụ trực tuyến

Tìm các Công cụ của Hikvision qua liên kết này để giúp bạn chọn ống kính cũng như tính toán về mạng và dung lượng lưu trữ. Kết quả được xuất ra tập tin CSV.

Hikvision App Store

Tải xuống và nâng cấp ứng dụng của Hikvision an toàn và nhanh chóng thông qua Hikvision App Store.

Công cụ dành cho máy tính để bàn

Tải xuống các công cụ do Hikvision cung cấp.

Kích hoạt giấy phép của Hikvision

Thao tác với giấy phép ở chế độ ngoại tuyến.

Công cụ trực tuyến

Check out Hikvision online tools.

Kích hoạt giấy phép của Hikvision

Tải xuống

Hikvision App Store

Get the right Hikvision APP you need.

Công cụ trực tuyến

Check out Hikvision online tools.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
back to top