Giải pháp bán lẻ của Hikvision phục vụ cho cả các doanh nghiệp lớn và nhỏ, từ các cửa hàng tiện lợi đến trung tâm mua sắm lớn. Dù cho mỗi doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ có những hình thức riêng và những đặc điểm khác nhau, nhưng tất cả đều có chung nhu cầu bảo vệ tài sản tốt hơn, quản lý và vận hành thông minh hơn. Dựa trên sự thấu hiểu về những gì mà mỗi và mọi loại hình doanh nghiệp có thể cần, Hikvision có thể đưa ra các giải pháp riêng để trả lời cụ thể những câu hỏi quan tâm nhất.

 Dữ liệu trực quan để hiểu khách hàng hơn

Hikvision's Smart Retail Solution digs into retailers' essential needs and untapped demands, and empowers them with unparalleled capabilities to Connect, Protect, and Perceive for smart, fluid security management and business operations. Hikvision's retail solution caters to businesses that may vary in size but share the need for smarter operations, better security, and more insightful business. 

Chức năng nổi bật cho các phân khúc thị trường khác nhau

Cửa hàng tiện lợi & QSR

Specialty Store

Siêu thị

Convenience Store & QSR

Tối ưu hóa vận hành

 • Phân tích thuộc tính khách hàng
 • Phân tích bản đồ nhiệt
 • Phân tích độ phổ biến theo khu vực

Quản trị vận hành

 • Kiểm toán ngẫu nhiên
 • Kiểm toán theo lịch 
 • Kiểm toán tại chỗ
 • Thống kê & Báo cáo Kiểm toán
Convenience Store & QSR


Phòng ngừa tổn thất

 • Kết nối các cổng an ninh EAS
 • Phát hiện xâm nhập
 • Báo người không phận sự

Marketing chính xác

 • Marketing chính xác với khách VIP
 • Phân tích khách hàng thân quen
 • Lưu hồ sơ khách hàng

Tối ưu hóa vận hành

 • Phân tích lưu lượng khách hàng
 • Phân tích thuộc tính khách hàng
 • Phân tích bản đồ nhiệt
 • Phân tích độ phổ biến theo khu vực

Quản trị vận hành

 • Kiểm toán ngẫu nhiên
 • Kiểm toán theo lịch 
 • Kiểm toán tại chỗ
 • Thống kê & Báo cáo Kiểm toán
Convenience Store & QSR

Phòng ngừa tổn thất

 • Quản lý các điểm bán hàng POS
 • Kết nối các cổng an ninh EAS
 • Trung tâm giám sát
 • Báo người không phận sự

Tối ưu hóa vận hành

 • Phân tích lưu lượng khách hàn
 • Phân tích bản đồ nhiệt toàn cầu
 • Phân tích độ phổ biến theo khu vực

Tìm hiểu những lợi ích chính từ giải pháp chúng tôi

Sản phẩm nổi bật 

Related Links