Giải pháp bán lẻ của Hikvision phục vụ cho cả các doanh nghiệp lớn và nhỏ, từ các cửa hàng tiện lợi đến trung tâm mua sắm lớn. Dù cho mỗi doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ có những hình thức riêng và những đặc điểm khác nhau, nhưng tất cả đều có chung nhu cầu bảo vệ tài sản tốt hơn, quản lý và vận hành thông minh hơn. Dựa trên sự thấu hiểu về những gì mà mỗi và mọi loại hình doanh nghiệp có thể cần, Hikvision có thể đưa ra các giải pháp riêng để trả lời cụ thể những câu hỏi quan tâm nhất.

Dữ liệu trực quan để hiểu khách hàng hơn

Hikvision's Smart Retail Solution digs into retailers' essential needs and untapped demands, and empowers them with unparalleled capabilities to Connect, Protect, and Perceive for smart, fluid security management and business operations. Hikvision's solution caters to businesses that may vary in size but share the need for smarter operations, better security, and more insightful business. 

Chức năng nổi bật cho các phân khúc thị trường khác nhau

Cửa hàng tiện lợi & QSR

Specialty Store

Siêu thị

Convenience Store & QSR

Tối ưu hóa vận hành

 • Phân tích thuộc tính khách hàng
 • Phân tích bản đồ nhiệt
 • Phân tích độ phổ biến theo khu vực

Quản trị vận hành

 • Kiểm toán ngẫu nhiên
 • Kiểm toán theo lịch 
 • Kiểm toán tại chỗ
 • Thống kê & Báo cáo Kiểm toán
Convenience Store & QSR


Phòng ngừa tổn thất

 • Kết nối các cổng an ninh EAS
 • Phát hiện xâm nhập
 • Báo người không phận sự

Marketing chính xác

 • Marketing chính xác với khách VIP
 • Phân tích khách hàng thân quen
 • Lưu hồ sơ khách hàng

Tối ưu hóa vận hành

 • Phân tích lưu lượng khách hàng
 • Phân tích thuộc tính khách hàng
 • Phân tích bản đồ nhiệt
 • Phân tích độ phổ biến theo khu vực

Quản trị vận hành

 • Kiểm toán ngẫu nhiên
 • Kiểm toán theo lịch 
 • Kiểm toán tại chỗ
 • Thống kê & Báo cáo Kiểm toán
Convenience Store & QSR

Phòng ngừa tổn thất

 • Quản lý các điểm bán hàng POS
 • Kết nối các cổng an ninh EAS
 • Trung tâm giám sát
 • Báo người không phận sự

Tối ưu hóa vận hành

 • Phân tích lưu lượng khách hàn
 • Phân tích bản đồ nhiệt toàn cầu
 • Phân tích độ phổ biến theo khu vực

Tìm hiểu những lợi ích chính từ giải pháp chúng tôi


Sản phẩm nổi bật

Một nền tảng cho sự quản lý tập trung

Related Links

mediaIamge

Connect stores and align management

 

Connected stores, powered by Hikvision's Smart Retail Solution, not only have the ability for high-level security but also can leverage standards across branches to build brand and protect profits.

 

Explore more

Sản phẩm đề xuất:

 

“Tập trung, thông minh và cộng tác”, HikCentral tập trung khả năng quản lý và nâng cao hiệu quả để giúp khách hàng triển khai và tận dụng tối đa dữ liệu an ninh. 

 

Tìm hiểu thêm về HikCentral Retail V1.0.0 >>

Muốn biết thêm thông tin chi tiết?

mediaIamge

Protect your customers, staff, and assets

 

Hikvision's Smart Retail Solution energizes businesses with cutting-edge technologies and prioritizes the protection of your customers, staff, and assets.

 

Explore more
mediaIamge

Engage and convert customers with HD visuals

 

Activate brilliant visual interaction with your customers at just the right times and in just the right places to elevate their shopping experience and maximize your sales.

 

Explore more
mediaIamge

Optimize operations with data insights

 

Based on Hikvision's AI-powered video technology, you can make full use of valuable data collected from your brick-and-mortar stores, and then utilize that data for actionable intelligence.

 

Explore more
mediaIamge

Data visualization

 

Hikvision's Smart Retail Solution features an all-inclusive dashboard to present perceived data in an intuitive, visualized way. The dashboard equips operations teams with a bird's eye view and multidimensional analytics. Visualized data can facilitate virtually instant optimization for better sales performance!

 

 

Success stories

mediaIamge

Protect your customers, staff, and assets

 

Hikvision's Smart Retail Solution energizes businesses with cutting-edge technologies and prioritizes the protection of your customers, staff, and assets.

 

Explore more
mediaIamge

Engage and convert customers with HD visuals

 

Activate brilliant visual interaction with your customers at just the right times and in just the right places to elevate their shopping experience and maximize your sales.

 

Explore more
mediaIamge

Data visualization

 

Hikvision's Smart Retail Solution features an all-inclusive dashboard to present perceived data in an intuitive, visualized way. The dashboard equips operations teams with a bird's eye view and multidimensional analytics. Visualized data can facilitate virtually instant optimization for better sales performance!

 

 

Success stories

mediaIamge

Optimize operations with data insights

 

Based on Hikvision's AI-powered video technology, you can make full use of valuable data collected from your brick-and-mortar stores, and then utilize that data for actionable intelligence.

 

Explore more

Hikvision's Smart Retail Solution digs into retailers' essential needs and untapped demands, and empowers them with unparalleled capabilities to Connect, Protect, and Perceive for smart, fluid security management and business operations. Hikvision's solution caters to businesses that may vary in size but share the need for smarter operations, better security, and more insightful business. 

mediaIamge

Connect stores and align management

 

Connected stores, powered by Hikvision's Smart Retail Solution, not only have the ability for high-level security but also can leverage standards across branches to build brand and protect profits.

 

Explore more

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
back to top