Giới Thiệu TandemVu PTZ

mediaIamge

Hình ảnh lớn và chi tiết trong một khung hình

Công nghệ TandemVu là dòng camera thế hệ tiếp theo của Hikvision, tích hợp nhiều ống kính trong một sản phẩm để cung cấp cả hình ảnh lớn và các chi tiết nhỏ song song.


Được trang bị công nghệ mới,  TandemVu PTZ của Hikvision giữ được chế độ xem tổng thể ngay cả trong các thao tác xoay, nghiêng và thu phóng. Người dùng sẽ nhìn thấy mọi thứ và không bỏ lỡ bất kỳ điều gì.

 

Check out the advantages

Big picture and details in one view 

Multi-lens synergy delivers panoramas over expansive sites and detailed, zoomed-in views at the same time.

  • Super wide view: Panoramic channel supports 180° ultra-wide view
  • Smart linkage: Automatic target detection via the panoramic channel with instant target tracking via the PTZ channel