SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Hệ thống AID có thể giúp phát hiện sự cố tự động một cách nhanh chóng và hiệu quả, cũng như đưa ra cảnh báo và phản ứng ban đầu. Máy hỗ trợ phát hiện các sự cố về an toàn giao thông, đồng thời cải thiện tình hình giao thông nhờ chức năng thu thập dữ liệu thủ công và quản lý hàng ngày.

DANH MỤC SẢN PHẨM

Liên kết khác

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.