SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Hệ thống AID có thể giúp phát hiện sự cố tự động một cách nhanh chóng và hiệu quả, cũng như đưa ra cảnh báo và phản ứng ban đầu. Máy hỗ trợ phát hiện các sự cố về an toàn giao thông, đồng thời cải thiện tình hình giao thông nhờ chức năng thu thập dữ liệu thủ công và quản lý hàng ngày.

DANH MỤC SẢN PHẨM
Liên kết khác

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi