Hỗ trợ

We are here for help

Hỗ trợ

Các tài nguyên Hỗ trợ kỹ thuật của Hikvision được cung cấp cho bạn ở nhiều định dạng hữu ích. Dù bạn ở đâu, dù bạn cần khi nào, chúng tôi đều có sẵn tài nguyên cho bạn. Dù bạn đang lắp đặt phần cứng hay có thắc mắc về dịch vụ của chúng tôi, chỉ với vài lần nhấp chuột, bạn sẽ có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tuyến, nhận tài liệu và gặp các tư vấn viên giàu kinh nghiệm chuyên môn của chúng tôi. 

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
back to top