Hỗ trợ

Các tài nguyên Hỗ trợ kỹ thuật của Hikvision được cung cấp cho bạn ở nhiều định dạng hữu ích. Dù bạn ở đâu, dù bạn cần khi nào, chúng tôi đều có sẵn tài nguyên cho bạn. Dù bạn đang lắp đặt phần cứng hay có thắc mắc về dịch vụ của chúng tôi, chỉ với vài lần nhấp chuột, bạn sẽ có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tuyến, nhận tài liệu và gặp các tư vấn viên giàu kinh nghiệm chuyên môn của chúng tôi. 

Công cụ

Tìm các công cụ trực tuyến và công cụ dành cho máy tính để bàn của Hikvision.

Tải xuống

Tải xuống phần mềm và các tài liệu khác dành cho từng khu vực cụ thể mà bạn cần.

Đào tạo

Các khóa học trực tuyến của chúng tôi được thiết kế cho người dùng trên khắp thế giới quan tâm đến sản phẩm của Hikvision. Để truy cập vào các khóa học mới hơn, hãy tham gia Trung tâm học tập trực tuyến của Hikvision.

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi