What's IVaas technology?

Công nghệ IVaaS của Hikvision liên kết với các hệ thống CCTV và cảnh báo xâm nhập riêng biệt vào một nền tảng, gửi video 7 giây qua email hoặc ứng dụng trong trường hợp có cảnh báo để xác nhận kịp thời (5 giây trước cảnh báo và 2 giây sau cảnh báo). Công nghệ này giúp trích xuất luồng video trực tiếp ngay từ bảng điều khiển cảnh báo mà các camera được kết nối vào đó.

What's the benefits?

Không còn phải suy đoán

Các hệ thống cảnh báo xâm nhập truyền thống không có quy trình xác minh. Cảnh báo có thể được kích hoạt bởi các nguyên nhân khác chứ không phải kẻ xâm nhập thực tế. Việc phản ứng với các cảnh báo sai này có thể tạo gánh nặng khổng lồ lên chủ nhà hoặc chủ doanh nghiệp. Ngoài ra, do tỷ lệ cảnh báo sai cao, nhân viên thực thi pháp luật không thể ưu tiên cho hành động phản ứng kịp thời. Qua quy trình xác minh, Công nghệ IVaaS của Hikvision giúp loại bỏ khâu phán đoán trong việc xác định nguyên nhân kích hoạt cảnh báo xâm nhập.

 

 

Cung cấp bằng chứng video

Nhiều giải pháp xác minh cảnh báo trên thị trường phụ thuộc vào hình ảnh tĩnh chất lượng thấp hay bản tin video để xác nhận cảnh báo. Tuy nhiên, các giải pháp này cung cấp ít thông tin khi cần. Công nghệ IVaaS của Hikvision cung cấp các đoạn video chất lượng cao để làm bằng chứng pháp lý, giúp bắt được kẻ xâm nhập tình nghi dễ dàng hơn và thu lại tài sản bị mất.

 

Lưu video được quay lại an toàn

Kẻ xâm nhập có xu hướng phá camera và thiết bị phát hiện để tắt hệ thống CCTV và cảnh báo, loại bỏ mọi bằng chứng có sẵn. Bằng cách lắp bảng điều khiển cảnh báo bí mật, Công nghệ IVaaS của Hikvision có thể chống phá hoại. Ngay cả khi kẻ xâm nhập phá máy phát hiện xâm nhập, camera hay hệ thống nguồn, một đoạn video về khoảng cách đầu tiên sẽ được truyền và lưu an toàn vào bảng điều khiển.

 

Công nghệ IVaaS của Hikvision đem đến cho bạn lợi ích của một hệ thống an ninh thông minh, không lỗi với ít cảnh báo sai hơn và thông tin giá trị hơn. Công nghệ này được thiết kế chuyên môn để tích hợp với camera IP của bên thứ 3, cũng như có đa dạng cách ứng dụng trong những tình huống khu dân cư và SMB.

Still have questions?

Explore other technologies