What's the challenge?

In conventional analogue systems, electrical engineers must install electrical wiring before cameras can be installed, which requires a lot of time and effort. Separate power lines, electrical sockets, ground wires, and more all add up to a considerable part of a system’s budget.

Ở các hệ thống analog truyền thống, các kỹ sư điện phải đi dây điện trước khi có thể lắp camera, vốn yêu cầu phải bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Đường dây điện, ổ cắm điện, dây nối đất riêng biệt cùng nhiều bộ phận khác khiến cho ngân sách hệ thống tăng lên đáng kể.

Solution to the problems

mediaIamge

Công nghệ PoC

PoC, hay công nghệ Power over Coax (đi cáp đồng trục), sử dụng một cáp đồng trục duy nhất để truyền cả dữ liệu và nguồn điện giữa camera ở hệ thống phía trước và đầu ghi hình (DVR) ở hệ thống phía sau, chứ không sử dụng một cáp để truyền nguồn điện đến camera và một dây cáp khác để truyền dữ liệu đến máy quay.

 

Dựa vào giao thức chuẩn, công nghệ PoC của Hikvision đặc biệt hỗ trợ khoảng cách truyền xa. Công nghệ này làm giảm thời gian và chi phí cho công tác “chuẩn bị” về điện bằng cách sử dụng các sản phẩm “cắm là chạy”. Vì vậy, người dùng có thể cấp nguồn điện cho camera ngay lập tức. Tính ổn định vượt trội cũng giúp dự phòng điện cho DVR và camera bằng các bộ lưu trữ điện dự phòng (UPS). Công nghệ PoC được sử dụng rộng rãi trong nhiều tình huống như tòa nhà, cửa hàng, phòng học, phòng tập thể dục và vườn tược, dưới dạng lắp mới và nâng cấp hay cải tiến các hệ thống cũ.