SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Dòng báo động khẩn cấp của Hikvision đã được thiết kế đặc biệt để sử dụng ở những nơi công cộng nhằm nâng cao sự an toàn, độ tin cậy và an ninh. Những báo động này đặc biệt hữu ích khi xảy ra tình huống khẩn cấp và cần ứng phó kịp thời. Trạm báo động tình trạng hỗn loạn có cả thiết kế gắn cột và gắn hộp để đáp ứng nhiều tình huống khác nhau.

Các sản phẩm báo động khẩn cấp có thể được triển khai trên toàn bộ khu vực đô thị, nhằm cung cấp dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng và hiệu quả hơn, ngăn chặn tội phạm hiệu quả và đảm bảo an toàn tốt hơn cho cộng đồng.

TÌNH HUỐNG ỨNG DỤNG
DANH MỤC SẢN PHẨM
Hộp báo động tình trạng hỗn loạn

Với Hộp báo động tình trạng hỗn loạn, người dùng chỉ cần nhấn nút một lần để phát âm thanh báo động.  Nhờ đó, chúng ta có thể ứng phó nhanh chóng với âm thanh hai chiều để phát sóng cũng như liên kết và ghi video.

Bảng báo động tình trạng hỗn loạn

Với Bảng báo động tình trạng hỗn loạn, người dùng chỉ cần nhấn nút một lần để phát âm thanh báo động.  Nhờ đó, chúng ta có thể ứng phó nhanh chóng với âm thanh hai chiều để phát sóng cũng như liên kết và ghi video.

Trạm báo động tình trạng hỗn loạn chính

Quản lý tất cả các Sản phẩm khẩn cấp từ một trạm trong thời gian thực với Trạm báo động tình trạng hỗn loạn chính.

Trạm báo động tình trạng hỗn loạn

Với Trạm báo động tình trạng hỗn loạn, người dùng chỉ cần nhấn nút một lần để phát âm thanh báo động.  Nhờ đó, chúng ta có thể ứng phó nhanh chóng với âm thanh hai chiều để phát sóng cũng như liên kết và ghi video.

Liên kết khác

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi