Sản phẩm của chúng tôi

Dòng báo động khẩn cấp của Hikvision đã được thiết kế đặc biệt để sử dụng ở những nơi công cộng nhằm nâng cao sự an toàn, độ tin cậy và an ninh. Những báo động này đặc biệt hữu ích khi xảy ra tình huống khẩn cấp và cần ứng phó kịp thời. Trạm báo động tình trạng hỗn loạn có cả thiết kế gắn cột và gắn hộp để đáp ứng nhiều tình huống khác nhau.

Các sản phẩm báo động khẩn cấp có thể được triển khai trên toàn bộ khu vực đô thị, nhằm cung cấp dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng và hiệu quả hơn, ngăn chặn tội phạm hiệu quả và đảm bảo an toàn tốt hơn cho cộng đồng.

Tình huống ứng dụng