SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

mediaIamge

Ngày nay, với số lượng sản phẩm an ninh dựa trên video ngày càng nhiều, chúng ta dễ bị choáng ngợp trước lượng dữ liệu mênh mông hàng ngày. Một vấn đề khác mà tất cả chúng ta phải đối mặt là dữ liệu này có vẻ như không có ý nghĩa với chúng ta - vì phần lớn trong số đó không chứa thông tin có giá trị hoặc đơn giản là vì dữ liệu này không được cấu trúc và phân tích theo cách có thể giúp ích cho chúng ta.

 

Với sản phẩm trung tâm dữ liệu của Hikvision, vấn đề này sẽ không còn nữa. Các máy chủ phân tích, máy chủ dữ liệu lớn và máy chủ đa năng của chúng tôi có thể giúp chuyển đổi “dữ liệu” an ninh thô của bạn thành “thông tin” để giúp bạn nhận thức rõ về tình huống và đưa ra quyết định hiệu quả hơn, sáng suốt hơn.

DANH MỤC SẢN PHẨM

Liên kết khác

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
back to top