Đối tác

Chương trình đối tác kênh của Hikvision

mediaIamge

Chương trình đối tác kênh của Hikvision dành riêng cho đại lý bán lẻ, các công ty tích hợp hệ thống và các công ty lắp đặt trên toàn cầu, để cùng nhau quảng bá sản phẩm và giải pháp, cũng như phát triển doanh nghiệp. Là đối tác kênh của Hikvision, bạn sẽ nhận được ngay nhiều lợi ích, bao gồm:

  • Toàn bộ danh mục sản phẩm 
  • Cơ hội đồng tiếp thị
  • Sáng kiến phát triển
  • Đăng ký dự án, hỗ trợ giải pháp & giá đặc biệt
  • Đào tạo và hỗ trợ đẳng cấp quốc tế
  • Giảm giá trang thiết bị minh họa
  • Và nhiều lợi ích khác…

Để nhận những lợi ích của chương trình đối tác, khách hàng có thể đăng ký qua Cổng thông tin đối tác trực tuyến chuyên dụng.

Join Us

Chương trình đối tác công nghệ của Hikvision

mediaIamge

Khi tham gia chương trình đối tác công nghệ, bạn sẽ được quyền truy cập vào các tài nguyên kỹ thuật và thương mại phong phú. Chúng tôi đảm bảo rằng giải pháp của bạn sẽ nhận được phản hồi phù hợp qua các kênh truyền thông của chúng tôi. 

  • Kết hợp các giải pháp của bạn với giải pháp của Hikvision
  • Phạm vi tiếp cận và dịch vụ hỗ trợ toàn cầu
  • Tiếp cận thị trường nhanh hơn

Chương trình đối tác công nghệ của Hikvision có 3 cấp. Hãy chọn cấp đối tác phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và mong muốn, cũng như chức năng tổ chức của bạn nhất. Với Hikvision, bạn có thể chọn chỉ tích hợp dự án, hoặc bạn có thể chọn đầu tư thêm thời gian và công sức để khám phá nhiều cơ hội đến từ chương trình đối tác của chúng tôi.

Join Us

Khám phá thêm

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.