SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Camera giao thông sử dụng thuật toán học sâu cho LPR, nhận diện các đặc điểm của xe và phát hiện vi phạm giao thông. Với cảm biến GMOS tích hợp, camera giao thông không có hiện tượng nhòe và hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng yếu.

DANH MỤC SẢN PHẨM
Camera giao thông

Camera giao thông sử dụng thuật toán học sâu cho LPR, nhận diện các đặc điểm của xe và phát hiện vi phạm giao thông. Với cảm biến GMOS tích hợp, camera giao thông không có hiện tượng nhòe và hoạt động tốt trong điều kiện ánh sáng yếu.

Liên kết khác

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi