The evolution of access control and attendance

 

Kỷ nguyên của nhận diện khuôn mặt

Công nghệ cấp quyền vào ra đã trải qua những bước phát triển đáng kể từ việc sử dụng chìa khóa, mã PIN, thẻ và vân tay. Hiện nay, chúng ta đã bước sang kỷ nguyên nhận diện khuôn mặt.


Việc sử dụng nhận diện khuôn mặt trong kiểm soát vào ra và chấm công là xu hướng không thể tránh khỏi, nhờ mang đến trải nghiệm “không chạm” với nhiều ưu điểm vượt trội. Với công nghệ học sâu tiên tiến và các chức năng thiết thực, Thiết bị nhận diện khuôn mặt MinMoe của Hikvision cung cấp mức độ an ninh cao hơn, đồng thời cải thiện hiệu quả kiểm soát vào ra và chấm công, nhờ đó cho phép người dùng thực hiện những thao tác này dễ dàng hơn bao giờ hết!


 Xem video >>

Tính năng nổi bật của sản phẩm 

Superior recognition in any environment

Empowered by deep learning algorithms, Hikvision MinMoe Face Recognition Terminals can reach an amazing recognition speed of 0.2 seconds, with the accuracy rate of over 99%. Equipped with dual lenses, the MinMoe terminals perform equally well under low or even zero-light environments.

Top level security

The embedded face image anti-spoofing technology boosts security level at entry points. All user data is encrypted for effective information protection, and the optional privacy protection mode also secures users' personal information.

Easy to manage and operate

Hikvision MinMoe Face Recognition Terminals support quick and easy registration via multiple access methods, and convenient device configuration via web or GUI as well. More conveniently, users can remotely check live view, unlock door, check event logs and more, via the Hik-Connect App on their smartphone.

 

  • Access methods include card, PIN code, fingerprint, face, and iris
  • Supports web or GUI configuration
  • Remote control via Hik-Connect App

Extensive functionality via one device