THE ERA OF FACE RECOGNITION

Authorized access has come a long way from using keys, pin codes, cards, and fingerprints. We now find ourselves stepping into the era of face recognition.


The use of face recognition in access control and time attendance has been an inevitable trend, which creates advantageous “touch-free” experience. With advanced deep learning technology and practical functions, Hikvision MinMoe Face Recognition Terminals bring better security and improved efficiency to access control and time attendance tracking, making them easier than ever!


<< Watch Video

PRODUCT HIGHLIGHTS
Superb Recognition Under All Conditions

 

Superior Recognition in Any Environment

 • Accuracy Rate over 99%
 • Recognition Speed under 0.2 Seconds
 • Fast Recognition in Low-light Environments, Even in Complete Darkness

 

Top Level Security

 

Top Level Security

 • Face Anti-Spoofing Ensures Access Security
 • Data Encryption to Protect Data Privacy  
Easy to Manage and Operate

 

Easy to Manage and Operate

 • Quick and Easy Registration with Various Access Methods
 • Remote Control via Mobile App
 • Convenient Web Configurations
Better Extensibility

 

Better Extensibility

 • Linkage with NVRs, Network Cameras, and Indoor Intercom Stations
 • E-Home 5.0 (ISUP 5.0)
 • Abundant third-party integration options

 

APPLICATION SCENARIOS
X
Nhà máy
hotspot-image

 

Kiểm soát vào ra & chấm công

 

Nhiều nhà máy sử dụng hệ thống kiểm soát vào ra nghiêm ngặt nhằm đáp ứng cả nhu cầu về an toàn và bảo mật. Nhưng các phương pháp xác thực thông thường không đáng tin cậy và thuận tiện như công nghệ nhận diện khuôn mặt hiện nay. Ví dụ, nhân viên thường làm mất thẻ ID, điều này gây ra rủi ro an ninh tiềm ẩn. Xác thực vân tay cũng có thể bất tiện khi nhân viên đang khuân vác các thùng hàng hoặc đeo găng tay. Sử dụng thiết bị nhận diện khuôn mặt sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề này cùng lúc - đồng thời tăng cường an ninh và sự thuận tiện ở mọi vị trí cần thiết.

 

X
Văn phòng
hotspot-image

 

Kiểm soát vào ra & chấm công 

 

Kiểm soát vào ra và chấm công có vai trò quan trọng như nhau trong môi trường văn phòng. Với các giải pháp quẹt thẻ thông thường, nhân viên có thể dễ dàng gian lận thời gian đến và rời khỏi cơ quan. Và giải pháp vân tay có thể không hiệu quả vào giờ cao điểm. Giờ đây, Thiết bị nhận diện khuôn mặt MinMoe mang đến một giải pháp đáng tin cậy và hiệu quả cho môi trường văn phòng, với tốc độ nhận diện nhanh trong vòng chưa đầy 0,2 giây.

X
Trường học
hotspot-image

 

Kiểm soát vào ra

 

Tại các trường học hiện nay, đặc biệt là trường mẫu giáo và tiểu học, an ninh là ưu tiên hàng đầu. Nhận diện khuôn mặt tại cổng trường đảm bảo rằng chỉ những học sinh, nhân viên và phụ huynh có thẩm quyền mới có thể đi vào khuôn viên trường. Sử dụng hình ảnh khuôn mặt làm thông tin xác thực sẽ mang đến giải pháp an ninh ưu việt, vì với công nghệ tiên tiến của Hikvision, hầu như không thể giả mạo thành công.

X
Cửa hàng
hotspot-image

 

Chấm công

 

Đảm bảo hồ sơ chấm công chính xác và trung thực là điều quan trọng đối với các quản lý cửa hàng. Dòng thiết bị nhận diện khuôn mặt MinMoe Value mới của Hikvision là giải pháp lý tưởng cho mọi loại hình ứng dụng tại cửa hàng bán lẻ. Thiết bị này hoạt động chính xác, nhanh chóng và thuận tiện cho nhân viên ở tất cả các cấp.

X
Nhà máy
hotspot-image

 

Kiểm soát vào ra & chấm công

 

Nhiều nhà máy sử dụng hệ thống kiểm soát vào ra nghiêm ngặt nhằm đáp ứng cả nhu cầu về an toàn và bảo mật. Nhưng các phương pháp xác thực thông thường không đáng tin cậy và thuận tiện như công nghệ nhận diện khuôn mặt hiện nay. Ví dụ, nhân viên thường làm mất thẻ ID, điều này gây ra rủi ro an ninh tiềm ẩn. Xác thực vân tay cũng có thể bất tiện khi nhân viên đang khuân vác các thùng hàng hoặc đeo găng tay. Sử dụng thiết bị nhận diện khuôn mặt sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề này cùng lúc - đồng thời tăng cường an ninh và sự thuận tiện ở mọi vị trí cần thiết.

 

X
Văn phòng
hotspot-image

 

Kiểm soát vào ra & chấm công 

 

Kiểm soát vào ra và chấm công có vai trò quan trọng như nhau trong môi trường văn phòng. Với các giải pháp quẹt thẻ thông thường, nhân viên có thể dễ dàng gian lận thời gian đến và rời khỏi cơ quan. Và giải pháp vân tay có thể không hiệu quả vào giờ cao điểm. Giờ đây, Thiết bị nhận diện khuôn mặt MinMoe mang đến một giải pháp đáng tin cậy và hiệu quả cho môi trường văn phòng, với tốc độ nhận diện nhanh trong vòng chưa đầy 0,2 giây.

X
Trường học
hotspot-image

 

Kiểm soát vào ra

 

Tại các trường học hiện nay, đặc biệt là trường mẫu giáo và tiểu học, an ninh là ưu tiên hàng đầu. Nhận diện khuôn mặt tại cổng trường đảm bảo rằng chỉ những học sinh, nhân viên và phụ huynh có thẩm quyền mới có thể đi vào khuôn viên trường. Sử dụng hình ảnh khuôn mặt làm thông tin xác thực sẽ mang đến giải pháp an ninh ưu việt, vì với công nghệ tiên tiến của Hikvision, hầu như không thể giả mạo thành công.

X
Cửa hàng
hotspot-image

 

Chấm công

 

Đảm bảo hồ sơ chấm công chính xác và trung thực là điều quan trọng đối với các quản lý cửa hàng. Dòng thiết bị nhận diện khuôn mặt MinMoe Value mới của Hikvision là giải pháp lý tưởng cho mọi loại hình ứng dụng tại cửa hàng bán lẻ. Thiết bị này hoạt động chính xác, nhanh chóng và thuận tiện cho nhân viên ở tất cả các cấp.

PRODUCT CATEGORIES
Value Series

Value Face Terminals offer limited storage capacity for facial images, but complete access control and time attendance functions. They can be very suitable and cost-effective for medium and small companies and retail establishments.

Ultra Series

With a large storage capacity for facial images, high performance and comprehensive access control and time attendance functions, the Ultra Series Face Terminals offer users and clients an excellent user experience.

Pro Series

Pro Series Face Terminals Offers adequate storage capacity for facial images and complete access control and time attendance functions, giving this series the advantages of high cost-effectiveness and high adaptability to different application scenarios.

Face Recognition Modules for Turnstile

The MinMoe Face Recogntion Modules for Turnstile can easily integrate with turnstiles to provide the user with a complete access solution. The integrated terminal-turnstile solution is particularly useful for commercial buildings, banks and so on.

Download Center

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi