Sản phẩm của chúng tôi

HikCentral-Workstation cùng với phần mềm HikCentral Professional và hệ điều hành Windows được cài đặt theo mặc định sẽ cung cấp một giải pháp tích hợp cho cả phần cứng, phần mềm và bảng điều khiển chuyên dụng. Với việc cài đặt và vận hành linh hoạt và dễ dàng, máy tính trạm mạnh mẽ này hoàn hảo cho nhiều loại hình dự án quy mô vừa và nhỏ, đặc biệt nó chuyên về phát sóng trực tiếp, phát lại, nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng biển số, kiểm soát vào ra, liên lạc qua video, quản lý cảnh báo và hơn thế nữa.

 

Tính năng chính

Trưng bày sản phẩm

Tải xuống

Liên kết liên quan

Bạn có muốn nhận bản tin về chủ đề này không?

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.