Sản phẩm của chúng tôi

Hệ thống truyền thông nội bộ hai dây của Hikvision gồm có cả màn hình căn hộ bên trong và bên ngoài, được cấp nguồn bằng bộ phân phối tín hiệu chỉ yêu cầu sử dụng hai dây: một dây cấp nguồn và một dây truyền âm thanh/video.

Cách thiết lập này giúp bạn dễ dàng nâng cấp hệ thống truyền thông nội bộ cũ. Vì không cần quá nhiều dây, bạn có thể sử dụng lại dây có sẵn từ phần cứng trước đây. Quy trình lắp đặt nay dễ dàng, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí hơn.

Với camera tiên tiến và công nghệ Power Line Communication (PLC), sản phẩm của chúng tôi đảm bảo video có chất lượng tốt hơn. Tích hợp với hệ thống CCTV và với khả năng điều khiển từ xa dễ dàng hơn thông qua ứng dụng di động, mức độ an ninh của mọi khu vực dân cư được tăng lên đáng kể.

Sản phẩm

You may also be interested in

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
Hik-Partner Pro close
Hik-Partner Pro
Security Business Assistant. At Your Fingertips. Learn more
Hik-Partner Pro
Scan and download the app
Hik-Partner Pro
Hik-Partner Pro
back to top