Sản phẩm của chúng tôi

Màn hình ghép LCD của chúng tôi sở hữu khả năng ghép nối màn hình với viền siêu mỏng, màu sắc và độ sáng đồng nhất cũng như thiết kế phần cứng cấp công nghiệp. Bộ điều khiển màn hình ghép có khả năng truyền tín hiệu không bị trễ hay mất tín hiệu, có các chế độ điều khiển linh hoạt cũng như nhiều tín hiệu và độ phân giải khác nhau.

Tải xuống

Liên kết liên quan

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.