PRIVACY POLICY

Chính sách Quyền riêng tư

Ngày cập nhật: 28/06/2020

Lưu ý

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ HIKVISION HÀNG CH U ("HIKVISION", "chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "chúng tôi") rất coi trọng thông tin cá nhân của bạn. Chính sách Quyền riêng tư này (gọi tắt là "Chính sách") được thiết kế để thông báo cho bạn cách HIKVISION thu thập, lưu trữ, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trong phạm vi ứng dụng của HIKVISION. Vui lòng xem lại Chính sách này trước khi sử dụng các trang web HIKVISION liên quan


Chính sách có thể được sửa đổi theo thời gian và sẽ được đăng trên trang này.


Chính sách này có thể áp dụng cho tất cả các trang web HIKVISION mà liên kết đến nó (gọi chung là “Trang web”). Đối với các chức năng hoặc dịch vụ nhất định của Trang web chúng tôi, thông báo bảo mật bổ sung hoặc phụ lục cho các chức năng hoặc dịch vụ đó có thể được áp dụng. Các trang web HIKVISION có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Thông tin cá nhân của bạn có thể bị các bên thứ ba thu thập khi bạn sử dụng dịch vụ của họ; do đó, HIKVISION khuyến khích bạn tìm hiểu về thực hành bảo mật của các bên thứ ba đó.


Nếu thông tin cá nhân bạn đã gửi cho chúng tôi chứa thông tin của các cá nhân khác, bạn đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự chấp thuận của những cá nhân đó.


Bằng cách truy cập Trang web, bạn xác nhận rằng bạn đã đồng ý với quy trình của chúng tôi về thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách này.


Thu thập thông tin của bạn


Khi bạn sử dụng Trang web, HIKVISION có thể thu thập một số thông tin nhất định về bạn như được mô tả trong Chính sách này. Thông tin có thể được chia thành thông tin mà bạn cung cấp và thông tin mà HIKVISION thu thập. Khi được luật hiện hành cho phép hoặc sau khi có sự đồng ý trước của bạn, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin cá nhân cần thiết cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn từ các bên thứ ba.


Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào việc bạn sử dụng dịch vụ nào. Ví dụ,

 • Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập, ví dụ: Địa chỉ IP và thông tin thông qua cookie, bao gồm lượng khách truy cập, thời gian truy cập và sở thích của người dùng.
 • Khi đăng ký tài khoản OneHikID, bạn có thể cần cung cấp thông tin đăng ký, như tên, số điện thoại, địa chỉ email, công ty, quốc gia hoặc khu vực của bạn,...
 • Khi bạn ứng tuyển một vị trí trong HIKVISION hoặc tìm kiếm hợp tác với HIKVISION, bạn có thể cung cấp sơ yếu lý lịch và /hoặc thông tin liên hệ của bạn.


Sử dụng thông tin cá nhân

HIKVISION sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

Vì lợi ích hợp pháp của HIKVISION, cụ thể là:

 • Để trả lời các câu hỏi của bạn;
 • Để tăng tính an toàn của Dịch vụ, chẳng hạn như xác thực người dùng,
 • Bảo vệ an ninh, phát hiện gian lận, lưu trữ và sao lưu;
 • Để đánh giá sự thích hợp của bạn cho một vị trí;
 • Để tiến hành bất kỳ hoạt động nào bạn đã đăng ký trên Dịch vụ; hoặc
 • Cho các mục đích nội bộ, chẳng hạn như kiểm toán, phân tích dữ liệu và nghiên cứu.

Để thực hiện thỏa thuận mà chúng tôi có với bạn, ví dụ:

 • Để cung cấp các dịch vụ khác mà bạn yêu cầu;

Để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của HIKVISION,

Với sự đồng ý của bạn,

 • Gửi thông tin liên lạc điện tử để cho bạn biết về các sản phẩm và dịch vụ mới;
 • Sử dụng một số cookie không cần thiết để hiểu rõ hơn về hành vi của bạn, nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, thiết kế tính năng hoàn hảo hoặc để cung cấp các dịch vụ tốt hơn; hoặc
 • Chúng tôi cũng có thể thu hút một hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để thay mặt chúng tôi phát các quảng cáo trực tuyến thông qua Dịch vụ. Họ có thể sử dụng thẻ pixel hoặc công nghệ tương tự khác để thu thập thông tin về việc bạn truy cập Dịch vụ và họ có thể sử dụng thông tin đó để nhắm mục tiêu quảng cáo cho các sản phẩm và dịch vụ của HIKVISION.

Chia sẻ thông tin cá nhân

 

Chúng tôi không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba và chúng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy.

HIKVISION sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, trừ khi (I) được sự đồng ý trước bằng văn bản của bạn; (II) phù hợp với các luật và quy định hiện hành, hoặc khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; (III) theo yêu cầu để cung cấp Dịch vụ; hoặc (IV) để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình, ví dụ, để bảo vệ quyền của mình về các thủ tục hành chính hoặc tư pháp hoặc trong trường hợp doanh nghiệp hoặc các bộ phận của doanh nghiệp đó được chuyển nhượng để bán cho một bên khác.

HIKVISION giới hạn quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn trên cơ sở những điều cần biết và yêu cầu nhân viên của mình tôn trọng tính bảo mật thông tin của bạn và bảo vệ thông tin của bạn theo Chính sách.

 

Lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân

 

HIKVISION lưu trữ thông tin cá nhân của bạn miễn là được yêu cầu để cung cấp Dịch vụ hoặc để trả lời câu hỏi của bạn. Dữ liệu giao thông sẽ được lưu giữ trong thời gian ba năm. Các thông tin khác sẽ được lưu giữ trong thời gian không dài hơn mức cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách này, trừ khi người dùng có yêu cầu khác hoặc được pháp luật cho phép.

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp kiểm soát an ninh vật lý, kỹ thuật và hành chính hợp lý về mặt thương mại được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng tiến hành xem xét và đánh giá định kỳ về hiệu quả của các biện pháp kiểm soát an ninh của chúng tôi.

Bất chấp những điều trên, không có phương thức truyền tải nào qua Internet, hoặc phương thức lưu trữ điện tử, là an toàn 100%. Do đó, HIKVISION không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo mật tuyệt đối với công nghệ bảo mật hiện có.

 

Chuyển thông tin cá nhân ra ngoài phạm vi quyền hạn của bạn

 

Trong phạm vi mà chúng tôi có thể cần chuyển thông tin cá nhân ra ngoài phạm vi quyền hạn của bạn, cho dù đó là các công ty liên kết của chúng tôi hay Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, chúng tôi sẽ thực hiện theo các luật hiện hành. Đặc biệt, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả các chuyển giao sẽ tuân theo các yêu cầu theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành tại địa phương của bạn bằng cách thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp. Bạn sẽ có quyền được thông báo về các biện pháp bảo vệ thích hợp mà HIKVISION thực hiện đối với việc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn.

HIKVISION là một công ty có trụ sở chính tại Trung Quốc hoạt động trên toàn cầu. Do đó, tuân theo luật hiện hành, chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ công ty con nào của tập đoàn HIKVISION trên toàn thế giới khi xử lý thông tin đó cho các mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi, họ có thể ở một quốc gia hoặc khu vực bên ngoài khu vực của Khu vực Kinh tế Châu  u (EEA).

Bất cứ khi nào HIKVISION chia sẻ thông tin cá nhân có nguồn gốc từ EEA với bên thứ ba có thể có hoặc có thể không phải là tổ chức HIKVISION bên ngoài EEA, chúng tôi sẽ làm như vậy trên cơ sở các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của EU hoặc bất kỳ biện pháp bảo vệ nào khác được quy định trong GDPR.

Bên cạnh trung tâm dữ liệu của HIKVISION ở Hàng Châu, HIKVISION cũng có thể sử dụng các cơ sở ở nước ngoài do HIKVISION vận hành và kiểm soát để xử lý hoặc sao lưu thông tin cá nhân của bạn. Hiện tại, HIKVISION có trung tâm dữ liệu ở Tokyo, được thành lập trên các máy chủ của bên thứ ba, như Salesforce. Bạn đã hiểu rằng các rủi ro theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành là khác nhau và chúng tôi có thể chuyển đến và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn tại các cơ sở ở nước ngoài của chúng tôi. Tuy nhiên, điều này không thay đổi bất kỳ cam kết nào của chúng tôi trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Quyền riêng tư này.Quyền lợi của bạn

HIKVISION thường lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ của HIKVISION cho đến khi bạn xóa hoặc chỉnh sửa thông tin đó hoặc miễn là bạn vẫn là người dùng Tài khoản OneHikID để chúng tôi cung cấp cho bạn những ưu đãi phù hợp nhất.

 Luôn cập nhật thông tin cá nhân của bạn giúp đảm bảo rằng chúng tôi cung cấp cho bạn những ưu đãi phù hợp nhất. Bạn có thể truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình thông qua hồ sơ Tài khoản của bạn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn trong việc quản lý đăng ký, hủy kích hoạt tài khoản cũng như xóa dữ liệu và hồ sơ đang hoạt động của bạn.

Bạn có quyền phản đối bất cứ lúc nào và vì những lý do xuất phát từ hoàn cảnh cá nhân của bạn đối với việc chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn trên cơ sở pháp lý “lợi ích hợp pháp”. Nếu bạn thực hiện quyền phản đối của mình, chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu của bạn trừ khi chúng tôi có thể chứng minh được các căn cứ hợp pháp thuyết phục để xử lý vốn ghi đè quyền của bạn.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện mục đích được nêu trong Chính sách này trừ khi luật hiện hành yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn.

Nếu bạn ở Liên minh Châu  u, tuân theo các giới hạn của luật hiện hành, bạn có một số quyền đối với thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như quyền truy cập, cải chính, hạn chế, phản đối và khả năng di chuyển. Để thực hiện các quyền của mình xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ bên dưới. Bạn cũng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào, miễn phí. Bạn có thể làm điều này bằng cách chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp và từ chối sử dụng cookie thông qua cài đặt trình duyệt của bạn. Nếu bạn có thắc mắc về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu tại quốc gia / khu vực bạn cư trú.

Thông báo về Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California

Cư dân California có các quyền riêng tư bổ sung theo Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California, được mô tả trong Thông báo về Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (https://us.hikvision.com/en/support-resources/privacy-policy/california-consumer-privacy-act-notice).

Sử dụng cookie

Chúng tôi cũng sử dụng cookie và các công nghệ khác để lưu giữ hồ sơ, lưu trữ tùy chọn của bạn, cải thiện quảng cáo của chúng tôi và thu thập một số thông tin không nhận dạng nhất định, như dữ liệu nhật ký và dữ liệu thiết bị. Điều này cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về cách bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẩn đoán và khắc phục bất kỳ sự cố nào bạn đang gặp phải cũng như quản lý và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng cookie cũng giúp bạn điều hướng trôi chảy các trang web của chúng tôi. Bạn có thể đặt trình duyệt của mình để phát hiện và từ chối cookie.

Vui lòng xem thêm thông tin trong Chính sách Cookie của chúng tôi (https://www.hikvision.com/en/policies/cookie-policy)

Phương pháp liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc về việc HIKVISION sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại: legal@hikvision.com. Nếu bạn vẫn còn lo ngại, bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan giám sát để được bảo vệ dữ liệu ở quốc gia / khu vực của bạn.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
Hik-Partner Pro close
Hik-Partner Pro
Security Business Assistant. At Your Fingertips. Learn more
Hik-Partner Pro
Scan and download the app
Hik-Partner Pro
Hik-Partner Pro
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.