Sản phẩm của chúng tôi
Our solutions
Công nghệ

Hikvision đã tích lũy lợi thế kỹ thuật vững mạnh về phần mềm nền tảng nhờ có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp bao gồm những người đã góp phần tạo nên bước đột phá trong nhiều công nghệ tiên tiến hiện nay. Nền tảng đám mây của chúng tôi bao gồm hệ thống triển khai đa điểm phân tán toàn cục, kiến trúc cực kỳ ổn định và chống chịu được lỗi, cùng với các công nghệ như bộ đệm đa cấp, phân giải tên miền động, thâm nhập mạng P2P và công nghệ mạng thích ứng.

 

Hikvision cũng có lợi thế kỹ thuật vững mạnh về phần mềm nền tảng. Các kỹ sư của Hikvision đã dần tích lũy được một lượng lớn bằng sáng chế và công nghệ thông qua quá trình nghiên cứu liên tục. Dựa vào công nghệ đám mây tiên tiến hiện nay, chúng tôi sử dụng hệ thống triển khai đa điểm phân tán toàn cục, dịch vụ thiết kế kiến trúc có tính sẵn sàng cao, công nghệ bộ đệm đa cấp, công nghệ phân giải tên miền động, công nghệ thâm nhập mạng P2P và công nghệ mạng thích ứng, v.v. để xây dựng nền tảng đám mây của Hikvision. 

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi