What we offer

Hikvision is committed to providing a full range of select functions that suit various needs of educational institutes, from safe campus systems, to smart classroom buildings, efficient student attendance management, and more, within a unique, highly efficient, all-in-one hardware and software architecture. K-12, higher education, and remote learning institutions can all find a solution here. Continue reading the three primary solutions below and see how Hikvision can help you build a safer and smarter learning environment for today and tomorrow.

mediaIamge

Enhanced campus security with eliminated security risks 

 

Hikvision offers comprehensive on- and off-campus security solutions covering school buses, gates, perimeters, buildings, and internal roads, with a wealth of security applications for vehicle, personnel, and alarm management. Hikvision can ensure students, parents, and administrators enjoy a secured and serene learning environment on your campus.

 

Explore More
mediaIamge

Flexible attendance solutions with enhanced efficiency

 

Hikvision's student attendance solution satisfies common student participation needs on campus with access control terminals and intelligent attendance devices. Efficient and automatic data recording adds to management efficiency of teachers and school administrators.

 

Explore More
mediaIamge

Smart classrooms for every student and every subject

 

With advanced AI technologies, Hikvision accelerates construction of digital and smart campuses. And by implementing AI-empowered remote learning systems, students can learn more easily, comfortably and effectively via remote online classrooms. And with intelligent on-campus devices, students learning in schools can enjoy easier access to diversified information, while teachers and school administrators can also record and share quality educational resources among different schools, greatly improving learning and teaching experience. 

 

Explore More

TỔNG QUAN

Các cơ sở giáo dục cung cấp cho những người trẻ những công cụ để phát triển mạnh mẽ trong thế giới ngày nay. Và việc giữ an toàn cho học sinh và nhân viên trong môi trường giáo dục ngày càng trở nên quan trọng. Tuy nhiên, việc lắp đặt bảo mật trong khuôn viên trường vẫn gặp nhiều thách thức. Các nhà tích hợp hệ thống có nhiệm vụ rất lớn khi triển khai một hệ thống mới như: giải quyết các thách thức khác nhau của địa điểm, tích hợp các hệ thống mới và hiện có, nhu cầu của sinh viên và nhân viên, và tất nhiên là cả ngân sách.

 

Và đây là nơi Hikvision bước vào. Hikvision cung cấp đầy đủ các chức năng được lựa chọn phù hợp với nhiều nhu cầu - cho trường mẫu giáo, cho các trường trung học, cho các trường đại học. Chúng tôi có tất cả.

Khám phá những lợi ích chính của giải pháp của chúng tôi

Hikvision cung cấp đầy đủ các chức năng được lựa chọn phù hợp với nhiều nhu cầu - cho các trường mẫu giáo, cho các trường phổ thông, cho các trường đại học. Chúng tôi có tất cả.

CÁC LỢI ÍCH CỐT LÕI

Bảo vệ tổng thể

  • Đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường với ba lớp bảo vệ bao phủ cổng trường, các con đường trong khuôn viên trường và lối vào tòa nhà

Quản lý tập trung

  • Một hệ thống cho tất cả các tình huống giúp việc quản lý dễ dàng hơn.
  • Giải pháp toàn diện bao gồm báo động, tìm kiếm, định vị và các mô-đun phân tích.

Giám sát video bởi AI được trao quyền

  • Nâng cao hiệu quả quản lý khuôn viên đến mức tối đa
  • Một cột mốc quan trọng cho việc xây dựng trường học xá kỹ thuật số - miễn thẻ sinh viên với mức độ tự động hóa được cải thiện.

Tích hợp dễ dàng

  • Dễ dàng tích hợp với hệ thống thông tin bên ngoài hoặc hệ thống thuộc bên thứ ba khác.
  • Góp phần tạo nên một hệ sinh thái giáo dục thống nhất hơn.

Kiểm tra điểm danh trong nhiều tình huống

  • Xem xét đầy đủ việc quản lý tham dự trong các tình huống khác nhau.
  • Đáp ứng nhu cầu quản lý từ mẫu giáo đến các cấp cao hơn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


TẢI XUỐNG

CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Hikvision is committed to providing a full range of select functions that suit various needs of educational institutes, from safe campus systems, to smart classroom buildings, efficient student attendance management, and more, within a unique, highly efficient, all-in-one hardware and software architecture. K-12, higher education, and remote learning institutions can all find a solution here. Continue reading the three primary solutions below and see how Hikvision can help you build a safer and smarter learning environment for today and tomorrow.

Sản phẩm của chúng tôi

mediaIamge

Enhanced campus security with eliminated security risks 

 

Hikvision offers comprehensive on- and off-campus security solutions covering school buses, gates, perimeters, buildings, and internal roads, with a wealth of security applications for vehicle, personnel, and alarm management. Hikvision can ensure students, parents, and administrators enjoy a secured and serene learning environment on your campus.

 

Explore More
mediaIamge

Flexible attendance solutions with enhanced efficiency

 

Hikvision's student attendance solution satisfies common student participation needs on campus with access control terminals and intelligent attendance devices. Efficient and automatic data recording adds to management efficiency of teachers and school administrators.

 

Explore More
mediaIamge

Smart classrooms for every student and every subject

 

With advanced AI technologies, Hikvision accelerates construction of digital and smart campuses. And by implementing AI-empowered remote learning systems, students can learn more easily, comfortably and effectively via remote online classrooms. And with intelligent on-campus devices, students learning in schools can enjoy easier access to diversified information, while teachers and school administrators can also record and share quality educational resources among different schools, greatly improving learning and teaching experience. 

 

Explore More

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
back to top