What is direct streaming?

Các thao tác đọc/ghi video đi qua máy chủ ghi, dễ dàng gây ra tắc nghẽn toàn bộ hệ thống lưu trữ, chiếm dung lượng lưu trữ dữ liệu và làm tăng chi phí. Hệ thống tập tin truyền thống định kỳ ghi đè dữ liệu, gây ra tình trạng phân mảnh cho rất nhiều tập tin. Đồng thời, hiệu suất của các thiết bị lưu trữ giảm dần theo thời gian sử dụng.

Tệ hơn là trong trường hợp có lỗi hoặc hỏng máy chủ, dữ liệu có thể sẽ rơi vào tình trạng chỉ đọc được hoặc đơn giản là mất luôn.

What does Hikvision offer?

direct streaming technology

Hikvision's Direct Streaming Technology enables direct access to the client and the platform so that end-users can download, retrieve, browse, and play back footage directly at high speeds. Ngoài ra, hiệu quả của các thao tác tìm kiếm và ghi cũng được cải thiện nhờ quy trình đơn giản, trong khi vẫn đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu video ở cấp doanh nghiệp.

The direct streaming technology makes a video storage and management system easier to implement – and scale up – and paves the way for the most efficient distributed storage and centralized management available.

Công nghệ truyền trực tiếp phù hợp với các tình huống nơi cả không gian tủ mạng và băng thông mạng đều bị hạn chế.

 

Still have questions?

Explore other technologies

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.