mediaIamge

Chương trình HCSE

HCSE tập trung vào việc đào tạo thiết kế hệ thống an ninh với các thiết bị an ninh của Hikvision. Chương trình này được thiết kế cho các chuyên gia kỹ thuật có nhiệm vụ thiết kế toàn bộ hệ thống an ninh và cung cấp các giải pháp cho thị trường dọc. Học viên phải vượt qua khóa đào tạo HCSA & HCSP trước khi đăng ký tham gia chương trình chứng nhận HCSE. 

Chương trình HCSP

HCSP tập trung vào các hoạt động kỹ thuật nâng cao & đào tạo về các nguyên tắc phức tạp trên các thiết bị an ninh của Hikvision. Chương trình này được thiết kế cho các kỹ thuật viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực an ninh và có kỹ năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp. Học viên phải vượt qua khóa đào tạo HCSA trước khi đăng ký tham gia chương trình chứng nhận HCSP. 

Chương trình HCSA

HCSA tập trung vào các hoạt động cơ bản và thiết yếu & đào tạo về hoạt động bảo trì trên các thiết bị an ninh của Hikvision. Chương trình này được thiết kế cho các kỹ sư kỹ thuật an ninh đã làm việc trong ngành an ninh vài năm và đã nắm rõ một số kiến thức cơ bản về an ninh.

mediaIamge

Chứng nhận

Hikvision cấp chứng chỉ cho những học viên đã vượt qua các cấp độ chứng chỉ khác nhau.

Các học viên đủ điều kiện sẽ nhận được chứng chỉ sau khoảng 2 tháng. Hikvision đảm bảo về các chứng chỉ của mình trong thời gian hiệu lực đã ghi. Học viên có thể xuất trình chứng chỉ của mình cho nhà tuyển dụng hiện tại hoặc tương lai như một thành tích được công nhận trong ngành.

Ba loại chứng chỉ có thể được cấp:

  • Chứng chỉ Hikvision Certified Security Associate (HCSA)
  • Chứng chỉ Hikvision Certified Security Professional (HCSP)
  • Chứng chỉ Hikvision Certified Security Expert (HCSE)
mediaIamge

Chứng nhận lại

Vì các công nghệ và sản phẩm mới liên tục ra mắt, Hikvision yêu cầu các chuyên gia được chứng nhận phải gia hạn chứng chỉ của mình bằng cách làm lại bài kiểm tra cuối khóa. Ứng viên xin chứng nhận lại phải làm lại bài kiểm tra trước khi chứng chỉ hiện tại hết hạn. Học viên có thể đăng ký 3 tháng trước khi hết hạn để cập nhật chứng chỉ. Nếu không, chứng chỉ của Hikvision không thể được công nhận hiệu lực.

mediaIamge

Cổng thông tin khóa học trực tuyến của Hikvision

 

  • Đào tạo nhập môn trước khi tham gia Chương trình chứng nhận của Hikvision.
  • Đào tạo cơ bản về giám sát qua video và các sản phẩm của Hikvision.
  • Làm bài thi trực tuyến và kiểm tra kiến thức.
  • Hướng dẫn về khóa học để cung cấp hướng dẫn và xử lý sự cố. 

Vui lòng lưu ý: Chỉ có thể đăng ký qua thư mời.  http://learning.hikvision.com

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi