Sản phẩm của chúng tôi

Màn hình căn hộ analog của Hikvision là màn hình tiết kiệm chi phí nhất. Đây là dòng màn hình căn hộ được thiết kế chủ yếu dành cho các hệ thống truyền thông nội bộ dùng trong chung cư có kinh phí eo hẹp. Bằng cách sử dụng bộ phân phối tín hiệu Hikvision, cả tín hiệu analog và nguồn điện đều có thể được truyền qua cáp UTP sẵn có. Giờ đây, bạn có thể dễ dàng nâng cấp hệ thống truyền thông nội bộ hiện tại của mình!

Product  categories

Talk to a representative

Liên kết liên quan

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.