Hik-ProConnect là gì?

Hik-ProConnect là một giải pháp tích hợp, dựa trên điện toán đám mây và được thiết kế cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo mật.

 

  • Giám sát tình trạng hệ thống chủ động
  • Cấu hình và bảo trì từ xa
  • Công cụ lắp đặt nhanh chóng
  • Liên kết linh hoạt với tất cả các thiết bị
  • Cổng thông tin web & ứng dụng di động có giao diện trực quan

Cho dù đó là để cài đặt hay bảo trì, với Hik-ProConnect tại chỗ, các nhóm bảo mật có thể quản lý nhiều trang web với sức mạnh và hiệu quả. Nó tạo ra quy trình hoạt động hợp lý và khả năng bảo trì từ xa mạnh mẽ, có thể giảm đáng kể chi phí của nhà cung cấp dịch vụ và do đó tăng hiệu quả của công ty bạn.

Xem video