SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Giải pháp Hướng dẫn đỗ xe được trang bị thuật toán học sâu và công nghệ giám sát qua video để hiển thị thông tin chỗ đỗ xe trống theo thời gian thực. 

Thiết bị có thể dễ dàng xác định xe đang đỗ trên bản đồ và đề xuất đường đi phù hợp từ vị trí người dùng đến xe trên giao diện truy vấn. 

Liên kết khác

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.