SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Giải pháp Hướng dẫn đỗ xe được trang bị thuật toán học sâu và công nghệ giám sát qua video để hiển thị thông tin chỗ đỗ xe trống theo thời gian thực. 

Thiết bị có thể dễ dàng xác định xe đang đỗ trên bản đồ và đề xuất đường đi phù hợp từ vị trí người dùng đến xe trên giao diện truy vấn. 

Liên kết khác

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi