Sản phẩm của chúng tôi

Được thiết kế dành cho quảng cáo trên thị trường ngày nay, biển báo màn hình kỹ thuật số cung cấp nhiều chức năng quảng cáo ở nhiều định dạng đa phương tiện khác nhau. Sản phẩm biển báo kỹ thuật số của Hikvision có hiệu năng hiển thị tuyệt vời và người dùng có thể bổ sung thêm phần mềm để tạo chương trình và lịch trực tuyến cho hàng loạt tình huống.

Danh mục sản phẩm

Tải xuống

Xem video

Liên kết liên quan

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.