HikCentral Enterprise-Retail V1.0.0

MÔI TRƯỜNG PHẦN MỀM

Hệ điều hành:

  1. Hệ điều hành cho máy khách điều khiển:

    Microsoft® Windows 7 32-bit/64-bit

    Microsoft® Windows 10 64-bit

Phiên bản trình duyệt:

  1. Internet Explorer: 11 trở lên (32-bit)
  2. Chrome: 63.0.3239.108 trở lên

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Yêu cầu về phần mềm & hiệu suất phần cứng bên dưới

Để biết thêm thông tin về việc kích hoạt/hủy kích hoạt giấy phép HiKCentral Enterprise, vui lòng tham khảo liên kết sau: http://license.hikvision.com/en/#/active

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi