SẢN PHẨM CỦA CHÚNG TÔI

Bảo vệ vòng ngoài là hệ thống an ninh vòng ngoài bên ngoài để phát hiện kẻ xâm nhập từ bên ngoài - trước khi kẻ đó có thể gây ra bất kỳ thiệt hại nào. 

Hikvision cung cấp danh mục sản phẩm đầy đủ, bao gồm nhiều tùy chọn đa dạng về số chùm tia và nhiều kênh điều chế tần số, nhằm đưa ra cảnh báo kịp thời và đảm bảo an ninh toàn diện cho các khu vực được bảo vệ vòng ngoài.

  • Thấu kính Fresnel phi cầu cao cấp
  • Vật liệu bộ lọc đặc biệt
  • Khoảng cách bảo vệ gấp mười lần
  • Kiểm soát thời gian gián đoạn
  • Nhiều chỉ báo cho việc hiệu chuẩn

Đối với những khu vực cần mức độ bảo vệ vòng ngoài nghiêm ngặt nhất vì lý do an ninh, Hikvision cũng cung cấp hệ thống hàng rào điện. So với các hệ thống an ninh khác như hệ thống PIR hoặc hệ thống an ninh qua video, hệ thống hàng rào điện hoạt động tốt hơn khi dự án cần có khả năng thích ứng với môi trường tốt hơn và biện pháp răn đe tích cực hơn. 

DANH MỤC SẢN PHẨM
Công nghệ Hồng ngoại chủ động

Hikvision cung cấp nhiều tùy chọn đa dạng cho công nghệ Chùm tia hồng ngoại chủ động với vỏ máy chống chịu thời tiết và chức năng điều chế tần số thay thế, nhằm đưa ra cảnh báo kịp thời và đảm bảo an ninh toàn diện cho các khu vực được bảo vệ vòng ngoài.

Liên kết khác

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi