Tổng quan

Đối mặt với chi phí nhân công tăng vọt và môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn, các công ty công nghiệp cần phải gấp rút giảm chi phí trong khi cải thiện hiệu quả hoạt động, đồng thời phải chuyển đổi sang hệ thống kỹ thuật số nhằm tăng khả năng cạnh tranh bằng cách tận dụng các công nghệ tiên tiến như AI, dữ liệu lớn và VR/AR.

 

 

Là nhà cung cấp giải pháp IoT hàng đầu, Hikvision mang đến một giải pháp toàn diện để xây dựng khu công nghiệp thông minh bằng cách tập trung vào bốn thành phần quan trọng: quản lý nhân sự, quản lý phương tiện, quản lý hàng hóa và quản lý điểm. Giải pháp này không chỉ cải thiện mức độ an toàn với giải pháp an ninh tối ưu, mà còn giúp cải thiện hiệu quả hoạt động nhờ ứng dụng chức năng được hỗ trợ bởi Trí tuệ nhân tạo. Nhìn chung, giải pháp của Hikvision nhằm xây dựng một khu công nghiệp an toàn hơn và thông minh hơn.

 

Thông tin cơ bản

Sản phẩm đề xuất

Tải xuống

Lợi ích vượt trội của giải pháp


CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

Liên kết liên quan

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Liên hệ với chúng tôi
back to top