Điều khoản sử dụng chung

Last updated: November 15, 2022

 

These General Terms of Use (“Terms”) govern your access to and use of the website (www.hikvision.com) and its sub-sites (collectively the “Site”) provided and administered by Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. (“HIKVISION”, “we”, “our”, or “us”). 

 

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này. Bằng việc truy cập vào Trang web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các Điều khoản này. Trong trường hợp bạn không hiểu hoặc không đồng ý với bất cứ điều này trong các Điều khoản này, bạn nên thoát khỏi Trang web ngay lập tức. 

 

For certain features or services of our Site, additional HIKVISION terms or requirements for certain features or services may apply. In case of any conflict between such additional terms and these Terms, the additional terms shall prevail for the aforementioned certain features or services.

 

1.   Changes to the Terms or Site

 

HIKVISION có quyền sửa đổi các Điều khoản này theo toàn quyền quyết định của mình, miễn là một số điều khoản trong Điều khoản này cho thấy là không đầy đủ hoặc đã cũ, đồng thời miễn là những sửa đổi này hợp lý đối với bạn, có cân nhắc đến lợi ích của bạn. 

 

Mọi sửa đổi đều sẽ có hiệu lực khi Điều khoản đã sửa đổi được đăng trên Trang web hoặc được cung cấp cho bạn bằng hình thức khác. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản đã sửa đổi, vui lòng thoát khỏi Trang web ngay lập tức.

 

Chúng tôi cũng có thể sẽ thay đổi, nâng cấp, ngừng cung cấp hoặc tạm đình chỉ bất cứ tính năng hoặc thành phần nào của Trang web và/hoặc nội dung của Trang web vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Due to the nature of the internet and computer systems, HIKVISION cannot accept any liability for the continuous availability of the Site.

 

2.    Site Content

 

The Site Contents include but not limited to the text, images, data, points of views, suggestions, web pages, downloadable user manuals and product datasheets, and links offered on or through the Site. Nội dung Trang web được cung cấp chỉ nhằm giúp bạn sử dụng thuận tiện. Mặc dù HIKVISION đã cố gắng cung cấp thông tin chính xác trên Trang web, nhưng HIKVISION không chịu bất cứ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào về tính chính xác và hoàn thiện của thông tin. HIKVISION có thể sẽ thay đổi nội dung có trên Trang web hoặc sản phẩm được đề cập vào bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

 

3.    Software Content

 

HIKVISION hoặc các bên cấp phép sở hữu và có tất cả các quyền, bao gồm tất cả các quyền về sở hữu tài sản trí tuệ hiện hành, trong tất cả các phần mềm được cung cấp trên Trang web, ở cả hình thức nguồn và nhị phân, mã mẫu, hồ sơ liên quan và các tài liệu liên quan khác (gọi chung là "Nội dung phần mềm").

 

Trừ khi bạn được cấp giấy phép liên quan qua thỏa thuận khác được ký kết giữa bạn và HIKVISION, không có điều nào trong các Điều khoản này cấp bất cứ quyền hoặc giấy phép nào đối với Nội dung phần mềm cho bạn, đồng thời bạn sẽ không được:

 

  • copy or reproduce the Software Content or any part thereof, in any form; 
  • remove or alter any trademark, logo, copyright or other proprietary notices, legends, symbols or labels in the Software Content; 
  • use the Software Content in any fashion that may infringe any patent, copyright, trademark, trade secret, or any other intellectual property or proprietary right of HIKVISION, its third-party providers, or any other third-party; 
  • modify, translate, adapt, disassemble, reverse engineer decompile, reverse compile, or create compilations or derivative works of the Software Content or any part thereof (except to the extent applicable laws specifically prohibit such restriction); or
  • use the Software Content for any service bureau, time-sharing, resale, or similar purposes.

 

4.    Your Use of the Site

 

You shall not use the Site Content and/or the Software Content for any purpose that is illegal or forbidden by these Terms, in connection with any illegal purposes, or to solicit the performance of any illegal activity or activities that infringe on the rights of HIKVISION or any third party.

 

Bạn sẽ không tìm cách để nhận được quyền truy cập trái phép vào bất cứ phần nào của Trang web, hoặc vào bất cứ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc qua Trang web, hoặc vào bất cứ hệ thống hay mạng nào khác được kết nối với bất cứ máy chủ nào của HIKVISION.

 

Bạn sẽ không được thực hiện bất cứ hành động nào vốn sẽ gây quá tải đối với Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở cơ sở hạ tầng, hệ thống và mạng.

 

You shall not obtain, or attempt to obtain, any Site Content and/or Software Content through any means not purposely available through the Site or use any manual or automatic process, device, program, algorithm, or methods to access, obtain, copy, or monitor any portion or content of the Site.

 

Bạn sẽ không được kiểm tra bằng cách quét hoặc bằng phương thức khác lỗ hổng của Trang web hoặc bất cứ mạng nào được kết nối với Trang web, cũng không được vi phạm biện pháp bảo mật hoặc xác thực của Trang web cũng như các dịch vụ được cung cấp trên hoặc qua Trang web. Bạn sẽ không được đảo ngược quy trình tra cứu, truy nguyên hoặc tìm cách truy nguyên bất cứ thông tin nào của bất cứ người dùng hay khách truy cập nào khác của HIKVISION hoặc Trang web, hoặc khai thác hoặc tiết lộ bất cứ thông tin hay dịch vụ nào được cung cấp rên hoặc qua Trang web.

 

Bạn sẽ không được gây cản trở hoặc tìm cách gây cản trở hoạt động thích đáng của Trang web và việc sử dụng Trang web của người dùng khác bằng bất cứ phương thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng bất cứ thiết bị, phần mềm hay chương trình nào.

 

When using the Site and its Content, you agree to comply with applicable laws and obey social ethics. You shall not use the Site and its Content to produce, copy, or disseminate any information that is illegal, to infringe on any other person's rights, or to disturb the social order and undermine social stability. You shall not use the Site and its Content to engage in any activity that endangers cyber security and any computer system.

 

5.    Intellectual Property

 

Mọi nhãn hiệu và logo được hiển thị, đề cập hoặc sử dụng bằng hình thức khác trong Trang web đều là tài sản của HIKVISION hoặc các bên cấp phép của HIKVISION như đã nêu khi thích hợp. Bạn không được phép sử dụng bất cứ nhãn hiệu hay logo nào trong số này bằng bất cứ hình thức nào mà không có văn bản cho phép trước của HIKVISION hoặc các bên cấp phép tương tự khi thích hợp.

 

Mọi nội dung trên Trang web đều là bản quyền của HIKVISION hoặc các bên cấp phép phù hợp, trừ khi có quy định khác. Nếu không có văn bản đồng ý trước của HIKVISION hoặc các bên liên quan khác, mọi nội dung trên Trang web đều sẽ không được tái tạo, sửa đổi, quảng bá, phân phối, sao chép, phát, tháo, đảo ngược thiết kế, biên soạn ngược, liên kết hay truyền tải kèm theo siêu liên kết, nạp vào máy chủ bằng "phương pháp sao chép", lưu trữ trong hệ thống truy xuất thông tin, hoặc được sử dụng bằng phương thức khác cho bất cứ mục đích nào khác bởi bất cứ cá nhân nào bằng bất cứ phương tiện nào.

 

6.    Privacy

 

HIKVISION Privacy Policy is applicable to the user of personal information on or through the Site. Bằng việc sử dụng Trang web, bạn đồng ý rằng HIKVISION có thể sử dụng thông tin đó theo Chính sách về quyền riêng tư này.

 

7.    Product Availability

 

Tính khả dụng của sản phẩm và dịch vụ được mô tả trên Trang web. Các mô tả về sản phẩm và dịch vụ như vậy có thể sẽ khác nhau tùy vào từng quốc gia hoặc khu vực, cũng như bao gồm các sản phẩm và dịch vụ chưa được triển khai tại quốc gia hay khu vực của bạn. Vui lòng liên hệ với đại diện hoặc đại lý bán hàng của HIKVISION tại địa phương của bạn để biết thông tin cụ thể về sản phẩm và/hoặc dịch vụ.

 

8.    Links to Third Parties

 

Mặc dù liên kết dẫn đến bên thứ ba có thể sẽ được đưa vào Trang web để bạn thuận tiện tham khảo, nhưng HIKVISION sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ nội dung nào của bất cứ trang web nào như vậy. Bạn có thể cần phải xem lại và đồng ý với các quy tắc hiện hành về việc sử dụng khi sử dụng các trang web đó. Ngoài ra, một liên kết dẫn đến trang web bên thứ ba không ngụ ý rằng HIKVISION chứng thực cho trang web hoặc sản phẩm hay dịch vụ được đề cập trong đó.

 

9.    DISCLAIMER

 

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ALL CONTENT PROVIDED ON THE SITE IS PROVIDED ON“AS IS” BASIS WITHOUT WARRANTIES, GUARANTEES OR REPRESENTATIONS OF ANY KIND. THEO ĐÓ, HIKVISION TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, Ở PHẠM VI CHO PHÉP ĐẦY ĐỦ NHẤT CỦA LUẬT PHÁP, ĐỐI VỚI MỌI BẢO HÀNH, ĐẢM BẢO HOẶC TUYẾN BỐ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, HỢP PHÁP HOẶC DƯỚI HÌNH THỨC KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẢO HÀNH NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM.

 

10.   LIMITATIONS ON LIABILITY

 

Ở PHẠM VI CHO PHÉP TỐI ĐA CỦA LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH, TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, HIKVISION, BAN GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN, CỔ ĐÔNG, CHI NHÁNH, NHÀ THẦU, ĐẠI LÝ, BÊN CẤP PHÉP HOẶC NHÀ CUNG CẤP CỦA HIKVISION ĐỀU SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT CỨ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, VÔ TÌNH, DO HẬU QUẢ, NHẰM TRỪNG PHẠT VÀ/HOẶC ĐỂ CẢNH CÁO NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở TỔN THẤT LỢI NHUẬN HOẶC DOANH THU, MẤT DỮ LIỆU VÀ/HOẶC TỔN THẤT CÔNG VIỆC KINH DOANH LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB HOẶC VIỆC SỬ DỤNG HAY KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC PHỤ THUỘC VÀO NỘI DUNG CÓ TRONG TRANG WEB, NGAY CẢ KHI HIKVISION ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ. UNLESS OTHERWISE AGREED IN WRITING BY HIVKISION IN ANY OTHER AGREEMENT, TO THE EXTENT PERMITTED BY THE APPLICABLE LAW, HIKVISION SHALL NOT BE LIABLE FOR THE CONTENT OF THE SITE, REGARDLESS OF THE REASON OF THE LIABILITY OR THE TORT THEORY IT BASED ON.

 

11.    Governing Law and Dispute Resolution 

 

Bạn đồng ý rằng việc bạn truy cập và tất cả hoạt động liên quan trên hoặc qua Trang web đều sẽ được quy định, hiểu và diễn giải theo luật pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bạn đồng ý rằng mọi tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoặc có liên quan đến các Điều khoản này hoặc việc bạn truy cập và tất cả hoạt động liên quan trên hoặc qua Trang web đều sẽ được giải quyết bằng hình thức trọng tài, cũng như sẽ được đệ trình riêng đến Hội đồng trọng tài kinh tế và thương mại quốc tế Trung Quốc (“CIETAC”) tại Bắc Kinh theo quy tắc của CIETAC. Điều khoản trước đó về việc giải quyết tranh chấp không áp dụng tại một số khu vực pháp lý nơi việc giải quyết tranh chấp như vậy có thể sẽ bị cấm. Ví dụ, nếu bạn là người dùng tại Liên minh Châu Âu, bạn có thể gửi khiếu nại tại các tòa án thuộc quốc gia nơi bạn sinh sống. 

 

12.    Contact Us

 

Should you have any questions, please contact us immediately via email at Digital.Global@hikvision.com. 

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics / show you targeted advertising / show you advertising on the basis of your location / tailor our website's content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

 

Hik-Partner Pro close
Hik-Partner Pro
Security Business Assistant. At Your Fingertips. Learn more
Hik-Partner Pro
Scan and download the app
Hik-Partner Pro
Hik-Partner Pro
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.