Device Network SDK (cho Windows 32-bit)

Device Network SDK (cho Windows 32-bit)

Software Description:  V6.1.6.4_build20200925

 

Device Network SDK được phát triển dựa trên giao thức giao tiếp mạng riêng và được thiết kế để thực hiện kết nối và cấu hình từ xa cho DVR nhúng, Thiết bị mã hóa, IPC và các thiết bị IP khác.

 

Các chức năng được SDK hỗ trợ

 

-1- Xem trực tiếp, phát lại, tải xuống tập tin từ xa, điều khiển PTZ, bật/tắt thiết bị, đàm thoại bằng giọng nói, truy vấn nhật ký, chức năng thẻ giải mã, v.v.

 

-2- Nâng cấp từ xa, khởi động lại từ xa, tắt từ xa, định dạng đĩa cứng từ xa và cấu hình thiết bị (cấu hình hệ thống, cấu hình kênh, cấu hình cổng nối tiếp, cấu hình cảnh báo, cấu hình người dùng), v.v.

 

SDK được sử dụng như máy khách. Máy khách chủ động kết nối với thiết bị, sau đó thực hiện thao tác trên thiết bị, xem trực tiếp, phát lại từ xa và tải xuống, điều khiển PTZ, đàm thoại bằng giọng nói, v.v. Các tính năng này áp dụng cho, nhưng không giới hạn ở, các mẫu sản phẩm sau:

 

-1- Thiết bị mã hóa hoặc thiết bị giải mã

NVR: Dòng DS-9600, DS-9500, DS-7700, DS-7600;

HDVR: Dòng DS-9000, DS-8000-ST, DS-7600;

 

DVR: Dòng DS-9100, DS-8100, DS-8000-S, DS-8800, DS-7800, DS-7300, DS-7200, DS-7100, DS-7000;
Thiết bị mã hoá: Dòng DS-6600, DS-6500(-JX), DS-6100, DS-6401HFH, DS-6000;
Thiết bị giải mã: Dòng DS-6300D(-JX), DS-6400HD(-JX/-T), DS-6500D
Lưu ý: bao gồm model -ST, -SH, -SE, -SN, -RT, -RH, -XT

 

-2- Camera IP hoặc camera vòm tốc độ IP

IPC: độ phân giải tiêu chuẩn, độ phân giải cao, hồng ngoại, nhiệt, ví dụ: DS-2CD7xx, DS-2CD71xx, DS-2CD72xx, DS-2CD8xx, DS-2CD81xx, DS-2CD82xx, DS-2CD84xx, DS-2CD83xx, DS-2CD20xx, DS-2CD21xx, DS-2CD22xx, DS-2CD23xx, DS-2CD26xx, DS-2CD30xx, DS-2CD31xx, DS-2CD32xx, DS-2CD33xx, DS-2CD40xx, DS-2CD41xx, DS-2CD42xx, DS-2CD62xx, v.v.
IPD: độ phân giải tiêu chuẩn, độ phân giải cao, hồng ngoại, ví dụ: DS-2DE71xx, DS-2DM72xx, DS-2DF72xx, DS-2DF1-7xx, DS-2DF1-6xx, DS-2DE51xx, DS-2DM52xx, DS-2DF52xx, DS-2DF1-5xx, DS-2DF1-4xx, DS-2DM1-7xx, DS-2DM1-6xx, DS-2DM1-5xx, v.v.
Camera thu/phóng: DS-2DZ216MF, DS-2DZ2116, DS-2ZCN2006, DS-2ZCN2007, DS-2ZMN2007, DS-2ZMN2006, v.v.
Camera giao thông thông minh (camera ghi hình): (i)DS-2CD93xx, DS-2CD92xx, (i)DS-2CD91xx, DS-2CD9xx, DS-TCG225, DS-TCG113, v.v.

 

-3- Thiết bị thông minh

Phân tích hành vi, bảo vệ ATM, theo dõi tự động, đếm lưu lượng hành khách, nhận diện khuôn mặt, sự kiện giao thông thông minh, v.v.

 

4. Các thiết bị IP khác

CVR, Máy chủ cảnh báo, Thiết bị kiểm soát đa màn hình, mô-đun IP, v.v. 

 

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi