Device Network SDK (cho Linux 64-bit)

Device Network SDK (cho Linux 64-bit)

Mô tả phần mềm: V6.1.6.4_build20200925

 

Device Network SDK được phát triển dựa trên giao thức giao tiếp mạng riêng và được thiết kế để thực hiện kết nối và cấu hình từ xa cho DVR nhúng, Thiết bị mã hóa, IPC và các thiết bị IP khác.

 

Các chức năng được SDK hỗ trợ

 

-1- Xem trực tiếp, phát lại, tải xuống tập tin từ xa, điều khiển PTZ, bật/tắt thiết bị, đàm thoại bằng giọng nói, truy vấn nhật ký, chức năng thẻ giải mã, v.v.

 

-2- Nâng cấp từ xa, khởi động lại từ xa, tắt từ xa, định dạng đĩa cứng từ xa và cấu hình thiết bị (cấu hình hệ thống, cấu hình kênh, cấu hình cổng nối tiếp, cấu hình cảnh báo, cấu hình người dùng), v.v.

 

 Các tính năng này áp dụng cho, nhưng không giới hạn ở, các mẫu sản phẩm sau: 

 

-1- Thiết bị mã hóa hoặc thiết bị giải mã 

NVR: Dòng DS-9600, DS-9500, DS-7700, DS-7600;

HDVR: Dòng DS-9000, DS-8000-ST, DS-7600;

DVR: Dòng DS-9100, DS-8100, DS-8000-S, DS-8800, DS-7800, DS-7300, DS-7200, DS-7100, DS-7000;

Thiết bị mã hoá: Dòng DS-6600, DS-6500(-JX), DS-6100, DS-6401HFH, DS-6000;

Thiết bị giải mã: Dòng DS-6300D(-JX), DS-6400HD(-JX/-T), DS-6500D

Lưu ý: bao gồm model -ST, -SH, -SE, -SN, -RT, -RH, -XT 

 

-2- Camera IP hoặc camera vòm tốc độ IP 

IPC: độ phân giải tiêu chuẩn, độ phân giải cao, hồng ngoại, nhiệt, ví dụ: dòng DS-2CD1xxx,DS-2CD7xx, DS-2CD71xx, DS-2CD72xx, DS-2CD8xx, DS-2CD81xx, DS-2CD82xx, DS-2CD84xx, DS-2CD83xx, DS-2CD20xx, DS-2CD21xx, DS-2CD22xx, DS-2CD23xx, DS-2CD26xx, DS-2CD27xx, DS-2CD30xx, DS-2CD31xx, DS-2CD32xx, DS-2CD33xx, DS-2CD40xx, DS-2CD41xx, DS-2CD42xx, DS-2CD62xx, v.v.

IPD: độ phân giải tiêu chuẩn, độ phân giải cao, hồng ngoại, ví dụ: DS-2DE71xx, DS-2DM72xx, DS-2DF72xx, DS-2DF1-7xx, DS-2DF1-6xx, DS-2DE51xx, DS-2DM52xx, DS-2DF52xx, DS-2DF1-5xx, DS-2DF1-4xx, DS-2DM1-7xx, DS-2DM1-6xx, DS-2DM1-5xx, v.v.

Camera thu/phóng: DS-2DZ216MF, DS-2DZ2116, DS-2ZCN2006, DS-2ZCN2007, DS-2ZMN2007, DS-2ZMN2006, v.v.

Camera giao thông thông minh: (i)DS-2CD91xx、DS-2CD9xx, v.v. 

 

-3- Thiết bị thông minh 

Phân tích hành vi, bảo vệ ATM, theo dõi tự động, đếm lưu lượng hành khách, nhận diện khuôn mặt, sự kiện giao thông thông minh, v.v. 

 

4. Các thiết bị IP khác 

CVR, Máy chủ cảnh báo, Thiết bị kiểm soát đa màn hình, mô-đun IP, v.v.

This website uses necessary cookies to enable the website to function well. We would like to use additional cookies to provide you the best experience on our website. For more information, please see our cookie policy.

Liên hệ với chúng tôi