Schopnost identifikovat vozidla může podnikům, místním úřadům a mnoha jiným organizacím poskytnout výrazné výhody. Je například možné zlepšit kontrolu vstupu do škol, kanceláří a továren, nebo implementovat strategie řešení dopravních zácp v centrech měst. Vehicle recognition technology also supports a wide range of Traffic Management solutions that keep vehicles moving in busy urban areas, improve road safety and speed up responses to road traffic incidents and offences. Od nynějška se tato technologie využívá hlavně při rozpoznávání registračních značek a charakteristických prvků vozidel.

ROZPOZNÁVÁNÍ REGISTRAČNÍCH ZNAČEK VOZIDEL

Aplikace Hikvision ANPR nasnímá v reálném čase registrační značku vozidla a porovná ji s předdefinovaným seznamem, případně ji do něj přidá. Po rozpoznání a uložení registrační značky se provede příslušná akce, například otevření brány, zaúčtování nákladů nebo generování poplachu.

ROZPOZNÁVÁNÍ VOZIDEL

Funkce rozpoznání vozidel společnosti Hikvision využívá algoritmus deep learning k rozlišení mezi malými a velkými vozy, s doplňkovou možností detekovat značku, model a barvu. Systém může být naprogramován tak, aby vyhledával anomálie, jako jsou například vozidla jedoucí v určených pruzích pro autobusy nebo vozidla jedoucí bez registračních značek.

APLIKACE

PROZKOUMAT DALŠÍ TECHNOLOGIE