CO JE TO TECHNOLOGIE TERMÁLNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ

mediaIamge

 

Spektrum viditelného světla představuje ve skutečnosti pouze malou část širokého pásma detekovatelných signálů neboli vln, které procházejí hmotou. Elektromagnetické spektrum obsahuje záření z různých typů neviditelných vln, z nichž každá má jedinečnou vlnovou délku. Vyzařování tepla je jednou z nich. Vyznačuje se delší vlnovou délkou než viditelné světlo, a proto je lidským okem většinou neviditelné. 

Jakýkoli objekt s teplotou vyšší než absolutní nula vyzařuje detekovatelný objem záření. Čím vyšší je teplota objektu, tím více záření se vyzařuje. Termokamery využívají teplotní rozdíly mezi objekty a „zviditelňují“ neviditelné vyzařování tepla ve formě zobrazení tepelných zón.

VÝHODY TERMÁLNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ

Bezkonkurenční adaptabilita

Reprodukci obrazu termokamer neovlivňují světelné podmínky – ani mimořádně slabé osvětlení, ani úplná nepřítomnost světla. V porovnání se zobrazováním pomocí viditelného světla mají na termokamery mnohem menší vliv povětrnostní podmínky jako mlha, smog, déšť a sníh, takže mohou pracovat prakticky v jakémkoli prostředí, kdykoli a kdekoli.

 

Analýza obsahu videa

Termální zobrazování má pro analýzu obsahu videa (VCA) zásadní výhodu – vykresluje objekty s jasnými obrysy, takže se výrazně odlišují od pozadí, dokonce i na velké vzdálenosti. Uživatelé mohou snadno nastavit pravidla VCA a dosáhnout tak mimořádně přesné detekce událostí jako překročení linie, narušení, vstup do oblasti a její opuštění.

APLIKACE TERMÁLNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ

Ochrana perimetru

Detekce požáru

Měření teploty