CO JE TO TECHNOLOGIE TERMÁLNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ

 

Spektrum viditelného světla představuje ve skutečnosti pouze malou část širokého pásma detekovatelných signálů neboli vln, které procházejí hmotou. Elektromagnetické spektrum obsahuje záření z různých typů neviditelných vln, z nichž každá má jedinečnou vlnovou délku. Vyzařování tepla je jednou z nich. Vyznačuje se delší vlnovou délkou než viditelné světlo, a proto je lidským okem většinou neviditelné. 

Jakýkoli objekt s teplotou vyšší než absolutní nula vyzařuje detekovatelný objem záření. Čím vyšší je teplota objektu, tím více záření se vyzařuje. Termokamery využívají teplotní rozdíly mezi objekty a „zviditelňují“ neviditelné vyzařování tepla ve formě zobrazení tepelných zón.

VÝHODY TERMÁLNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ

Bezkonkurenční adaptabilita

Reprodukci obrazu termokamer neovlivňují světelné podmínky – ani mimořádně slabé osvětlení, ani úplná nepřítomnost světla. V porovnání se zobrazováním pomocí viditelného světla mají na termokamery mnohem menší vliv povětrnostní podmínky jako mlha, smog, déšť a sníh, takže mohou pracovat prakticky v jakémkoli prostředí, kdykoli a kdekoli.

 

Analýza obsahu videa

Termální zobrazování má pro analýzu obsahu videa (VCA) zásadní výhodu – vykresluje objekty s jasnými obrysy, takže se výrazně odlišují od pozadí, dokonce i na velké vzdálenosti. Uživatelé mohou snadno nastavit pravidla VCA a dosáhnout tak mimořádně přesné detekce událostí jako překročení linie, narušení, vstup do oblasti a její opuštění.

APLIKACE TERMÁLNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ
Ochrana perimetru
 • Adaptabilita k prostředí
  Termokamery jsou schopné zachytit snímky po celý den i v noci, bez ohledu na faktory prostředí jako je tma, jasné světlo, podsvícení, mlha a zákal.
 • Rozsáhlé vzdálenosti
  V porovnání s optickými kamerami, termokamery dosahují daleko větší vzdálenosti a nevyžadují tolik zařízení k instalaci.
 • Lepší vizualizace
  Pomocí termokamery můžete snadněji rozeznat objekty a potencionální riziko než s normální kamerou Vestavěný modul viditelného světla může kromě tepelných obrazů poskytnout dodatečné zaznamenané důkazy - snížit náklady na instalaci.
Detekce požáru
 • Detekce zvýšené teploty
  Termální kamery dokáží detekovat abnormální teplotu v klíčových oblastech a v první řadě spustit poplachy, aby se zabránilo požáru.
 • Dynamická detekce požáru
  Není.li teplota oblasti detekovatelná nebo již oheň začal, mohou termální kamery také detekovat požár v raných fázích pomocí algoritmu dynamické detekce požáru.
Měření teploty
 • Displej distribuce tepla
  Termální kamery přeměňují neviditelné infračervené záření cílových objektů na viditelný obraz distribuce tepla v reálném čase, což pomáhá uživatelům snadno lokalizovat problematické oblasti.
 • Bezkontaktní měření teploty
  Vyhodnocením intenzity infračerveného záření vyzařovaného z objektů provádějí termokamery bezkontaktní měření teploty. Uživatelé mohou udržovat své zařízení v provozu po celou dobu inspekčního procesu, což technikům pomáhá pracovat bezpečněji a efektivněji.
TRENDY BUDOUCNOSTI

Diverzifikované aplikace

 

Rychlé technologické změny v oblasti termálního zobrazování v poslední době vedly ke snížení nákladů na termoprodukty a k rychlému rozšíření jejich využití v různých odvětvích. Termální zobrazování se za relativně krátkou dobu posunulo ze specializovaného využití na veřejné trhy.

Termální zobrazování se rychle rozšiřuje – od běžných aplikací v armádě či u policie a při měření teploty – do nových oblastí, jako je prevence lesních požárů, vypalování strnišť, prevence požáru ve vnitřních prostorách, ochrana perimetru, ochrana hranic, ochrana pobřeží a inteligentní doprava. Pozornost se začíná soustředit na plné využití jeho adaptability na okolní prostředí a schopnosti detekce na velkou vzdálenost.

Tento rychle se rozvíjející trh těží z celé řady technologických inovací, jako jsou detektory, objektivy a SoC, spolu s inovacemi ve výrobních procesech. Dnes jsou k dispozici miniaturizované, inteligentní termoprodukty pro průmyslové měření teploty, ruční měření teploty, asistenci při řízení, lékařské služby nebo jako periferní zařízení dronů a chytrých telefonů. V některých průmyslových odvětvích se dokonce začínají využívat rušivé inovace termální technologie. Diverzifikace aplikací i nadále povede k rozšiřování trhu pro termální zobrazování a zrychlování nepřetržitého růstu v tomto specializovaném odvětví.

Inteligentní produkty

 

Popularizace technologie AI v posledních letech podporuje také technologický pokrok v oblasti termálního zobrazování a termální aplikace na bázi hlubokého učení se stávají součástí každodenního života.

Společnost Hikvision vytváří deep learning algoritmy pro analýzu chování, detekci kouře a požáru a identifikaci plavidel. Jedná se o průkopnická propojení termálního zobrazování a umělé inteligence, která výrazně zlepšují přesnost poplachů v oblastech, jako je prevence lesních požárů a ochrana perimetru. Věříme, že inteligentní front-endová diagnostika, detekce dopravních událostí a další technologie na termální bázi se využijí v oblastech, jako je průmyslové měření teploty, měření teploty lidského těla, ruční měření teploty, inteligentní doprava, asistence při řízení a drony.

Fúze technologií a chytré propojení

 

Pokud jde o vykreslování obrazu v určitém rozlišení, jsou infračervené detektory mnohem dražší než snímače CMOS nebo CCD. Nižší počet pixelů přenesený z infračervených detektorů obvykle znamená méně podrobný obraz. Termální technologie společnosti Hikvision – fúze dvou spekter obrazu – ale kombinuje prvky z termografického i optického obrazu a vytváří tak jedinečný hybridní obraz, který uživatelům nabízí další podrobnosti ve snaze o dosažení vysokého rozlišení a inteligentní aplikace.

Inteligentní fúze obrazu u termokamer se dvěma spektry – chytré propojení termokamer s IP kamerami – využívá výhod obou v jednom systému. Termokamery poskytují vysoce přesnou analýzu obrazu, kterou nijak neomezují povětrnostní podmínky, a IP kamery nabízejí funkce záznamu videa v rozlišení HD a rozpoznávání obličejů, aby se usnadnilo vyšetřování událostí.

KE STAŽENÍ
PROZKOUMAT DALŠÍ TECHNOLOGIE
MÁTE JEŠTĚ DALŠÍ DOTAZY?

Tento web používá k ukládání informací do vašeho zařízení soubory cookie. Cookies pomáhají našemu webu fungovat normálně a ukazují nám, jak můžeme vylepšit vaše uživatelské prostředí. Pokračováním v procházení webu souhlasíte s našimi zásadami ochrany osobních údajů a cookies

Kontakt