CO JE TO TECHNOLOGIE TERMÁLNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ

mediaIamge

 

Spektrum viditelného světla představuje ve skutečnosti pouze malou část širokého pásma detekovatelných signálů neboli vln, které procházejí hmotou. Elektromagnetické spektrum obsahuje záření z různých typů neviditelných vln, z nichž každá má jedinečnou vlnovou délku. Vyzařování tepla je jednou z nich. Vyznačuje se delší vlnovou délkou než viditelné světlo, a proto je lidským okem většinou neviditelné. 

Jakýkoli objekt s teplotou vyšší než absolutní nula vyzařuje detekovatelný objem záření. Čím vyšší je teplota objektu, tím více záření se vyzařuje. Termokamery využívají teplotní rozdíly mezi objekty a „zviditelňují“ neviditelné vyzařování tepla ve formě zobrazení tepelných zón.

VÝHODY TERMÁLNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ

Bezkonkurenční adaptabilita

Reprodukci obrazu termokamer neovlivňují světelné podmínky – ani mimořádně slabé osvětlení, ani úplná nepřítomnost světla. V porovnání se zobrazováním pomocí viditelného světla mají na termokamery mnohem menší vliv povětrnostní podmínky jako mlha, smog, déšť a sníh, takže mohou pracovat prakticky v jakémkoli prostředí, kdykoli a kdekoli.

 

Analýza obsahu videa

Termální zobrazování má pro analýzu obsahu videa (VCA) zásadní výhodu – vykresluje objekty s jasnými obrysy, takže se výrazně odlišují od pozadí, dokonce i na velké vzdálenosti. Uživatelé mohou snadno nastavit pravidla VCA a dosáhnout tak mimořádně přesné detekce událostí jako překročení linie, narušení, vstup do oblasti a její opuštění.

APLIKACE TERMÁLNÍHO ZOBRAZOVÁNÍ

Ochrana perimetru

 • Adaptabilita k prostředí
  Termokamery jsou schopné zachytit snímky po celý den i v noci, bez ohledu na faktory prostředí jako je tma, jasné světlo, podsvícení, mlha a zákal.
 • Rozsáhlé vzdálenosti
  V porovnání s optickými kamerami, termokamery dosahují daleko větší vzdálenosti a nevyžadují tolik zařízení k instalaci.
 • Lepší vizualizace
  Pomocí termokamery můžete snadněji rozeznat objekty a potencionální riziko než s normální kamerou Vestavěný modul viditelného světla může kromě tepelných obrazů poskytnout dodatečné zaznamenané důkazy - snížit náklady na instalaci.

Detekce požáru

 • Detekce zvýšené teploty
  Termální kamery dokáží detekovat abnormální teplotu v klíčových oblastech a v první řadě spustit poplachy, aby se zabránilo požáru.
 • Dynamická detekce požáru
  Není.li teplota oblasti detekovatelná nebo již oheň začal, mohou termální kamery také detekovat požár v raných fázích pomocí algoritmu dynamické detekce požáru.

Měření teploty

 • Displej distribuce tepla
  Termální kamery přeměňují neviditelné infračervené záření cílových objektů na viditelný obraz distribuce tepla v reálném čase, což pomáhá uživatelům snadno lokalizovat problematické oblasti.
 • Bezkontaktní měření teploty
  Vyhodnocením intenzity infračerveného záření vyzařovaného z objektů provádějí termokamery bezkontaktní měření teploty. Uživatelé mohou udržovat své zařízení v provozu po celou dobu inspekčního procesu, což technikům pomáhá pracovat bezpečněji a efektivněji.

TRENDY BUDOUCNOSTI

mediaIamge

Diverzifikované aplikace

 

Rychlé technologické změny v oblasti termálního zobrazování v poslední době vedly ke snížení nákladů na termoprodukty a k rychlému rozšíření jejich využití v různých odvětvích. Termální zobrazování se za relativně krátkou dobu posunulo ze specializovaného využití na veřejné trhy.

Termální zobrazování se rychle rozšiřuje – od běžných aplikací v armádě či u policie a při měření teploty – do nových oblastí, jako je prevence lesních požárů, vypalování strnišť, prevence požáru ve vnitřních prostorách, ochrana perimetru, ochrana hranic, ochrana pobřeží a inteligentní doprava. Pozornost se začíná soustředit na plné využití jeho adaptability na okolní prostředí a schopnosti detekce na velkou vzdálenost.

Tento rychle se rozvíjející trh těží z celé řady technologických inovací, jako jsou detektory, objektivy a SoC, spolu s inovacemi ve výrobních procesech. Dnes jsou k dispozici miniaturizované, inteligentní termoprodukty pro průmyslové měření teploty, ruční měření teploty, asistenci při řízení, lékařské služby nebo jako periferní zařízení dronů a chytrých telefonů. V některých průmyslových odvětvích se dokonce začínají využívat rušivé inovace termální technologie. Diverzifikace aplikací i nadále povede k rozšiřování trhu pro termální zobrazování a zrychlování nepřetržitého růstu v tomto specializovaném odvětví.

mediaIamge

Inteligentní produkty

 

Popularizace technologie AI v posledních letech podporuje také technologický pokrok v oblasti termálního zobrazování a termální aplikace na bázi hlubokého učení se stávají součástí každodenního života.

Společnost Hikvision vytváří deep learning algoritmy pro analýzu chování, detekci kouře a požáru a identifikaci plavidel. Jedná se o průkopnická propojení termálního zobrazování a umělé inteligence, která výrazně zlepšují přesnost poplachů v oblastech, jako je prevence lesních požárů a ochrana perimetru. Věříme, že inteligentní front-endová diagnostika, detekce dopravních událostí a další technologie na termální bázi se využijí v oblastech, jako je průmyslové měření teploty, měření teploty lidského těla, ruční měření teploty, inteligentní doprava, asistence při řízení a drony.

mediaIamge

Fúze technologií a chytré propojení

 

Pokud jde o vykreslování obrazu v určitém rozlišení, jsou infračervené detektory mnohem dražší než snímače CMOS nebo CCD. Nižší počet pixelů přenesený z infračervených detektorů obvykle znamená méně podrobný obraz. Termální technologie společnosti Hikvision – fúze dvou spekter obrazu – ale kombinuje prvky z termografického i optického obrazu a vytváří tak jedinečný hybridní obraz, který uživatelům nabízí další podrobnosti ve snaze o dosažení vysokého rozlišení a inteligentní aplikace.

Inteligentní fúze obrazu u termokamer se dvěma spektry – chytré propojení termokamer s IP kamerami – využívá výhod obou v jednom systému. Termokamery poskytují vysoce přesnou analýzu obrazu, kterou nijak neomezují povětrnostní podmínky, a IP kamery nabízejí funkce záznamu videa v rozlišení HD a rozpoznávání obličejů, aby se usnadnilo vyšetřování událostí.

KE STAŽENÍ

PROZKOUMAT DALŠÍ TECHNOLOGIE

MÁTE JEŠTĚ DALŠÍ DOTAZY?

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top