Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 21. června 2023

 

Poznámka

HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO. LTD ("HIKVISION", "my" nebo "nás") věří, že ochrana bezpečnosti a soukromí vašich osobních údajů je důležitá. Tyto Zásady ochrany osobních údajů („Zásady“) byly navrženy tak, aby vás informovaly o tom, jak společnost HIKVISION shromažďuje, ukládá, používá a sdílí vaše osobní údaje. Před použitím jakýchkoli služeb HIKVISION dostupných na webových stránkách www.hikvision.com (dále jen "služba") si prosím přečtěte tyto zásady.

 

Tyto zásady se vztahují na všechny webové stránky společnosti HIKVISION, které na ně odkazují (dále jen "stránky"). Na některé funkce nebo služby našich stránek se může vztahovat další oznámení o ochraně osobních údajů nebo dodatek k těmto funkcím nebo službám. Webové stránky HIKVISION mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány třetími stranami, pokud používáte jejich služby, proto vám společnost HIKVISION doporučuje, abyste si zjistili informace o postupech ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

 

Pokud osobní údaje, které jste nám poskytli, obsahují údaje jiných osob, zaručujete, že jste získali souhlas těchto osob.

 

Zásady se mohou čas od času změnit. Všechny aktualizace budou zveřejněny na této stránce. Přístupem na stránky potvrzujete, že souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

 

Shromažďování vašich údajů

Při používání webových stránek o vás může společnost HIKVISION shromažďovat určité údaje, jak je uvedeno v těchto Zásadách. Tyto informace lze rozdělit na informace, které aktivně a dobrovolně poskytujete, a na informace, které jsme vygenerovali v souvislosti s vaším používáním služby. V souladu s platnými právními předpisy nebo po získání vašeho předchozího souhlasu můžeme dále shromažďovat osobní údaje, které jsou nezbytné pro vaše používání služby poskytované třetí stranou.

 

Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na vašem používání služby. Zde jsou uvedeny další podrobnosti o kategoriích osobních údajů, které shromažďujeme, když používáte službu HIKVISION:

 

 • Vaše kontaktní údaje, včetně jména, e-mailové adresy a telefonního čísla,  jakož i informace o společnosti, ve které pracujete nebo se kterou jste ve vztahu, včetně typu podnikání/úlohy, umístění, kontaktních údajů, odvětví, PSČ, které poskytnete při vyplňování formulářů pro přístup k funkcím, jako je odběr novinek, technická podpora, uživatelské centrum atd. Údaje, které zadáváte, se mohou lišit podle funkcí, které používáte;
 • Informace o otázce zpětné vazby, obsahu e-mailu a/nebo návrhu, které byly předloženy v rámci žádosti o podporu, průzkumu nebo online chatu;
 • Informace o vaší interakci s naší službou, včetně vašeho zařízení, informací o operačním systému, stránkách a službách navštívených během vaší návštěvy, data a času každého požadavku návštěvníka;
 • Při každé interakci s námi jsou automaticky přijímány a ukládány určité informace, např. IP adresa a informace prostřednictvím souborů cookie, včetně objemu návštěv, doby přístupu a uživatelských preferencí.

 

Soubory cookie

Soubory cookie a další technologie používáme také k uchovávání záznamů, ukládání vašich předvoleb, zlepšování naší reklamy a shromažďování určitých neidentifikovatelných informací, jako jsou data protokolu a data zařízení. To nám umožní lépe porozumět tomu, jak používáte naše služby a produkty, diagnostikovat a řešit jakékoli problémy, které máte, a jinak spravovat a vylepšovat naše služby a produkty. Používání souborů cookie také pomáhá hladce procházet naše webové stránky. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby zjišťoval a odmítal soubory cookie.

 

Více informací se nachází v našich zásadách používání souborů cookie  (https://www.hikvision.com/en/policies/cookie-policy).

 

Používání osobních údajů

Společnost HIKVISION používá vaše osobní údaje k následujícím účelům:

 

(1)  k plnění dohody, kterou s vámi máme, například:

a.     k zodpovězení vašich dotazů;

b.     k poskytování služby, kterou si objednáte;

c.     k zajištění běžného používání služby HIKVISION, k udržení běžného provozu služby, ke zlepšení a optimalizaci našich služeb a k zajištění bezpečnosti vašeho účtu (pokud existuje).

 

(2)  V oprávněném zájmu společnosti HIKVISION

a.     zvýšení bezpečnosti služby, jako je ověřování uživatelů, bezpečnostní ochrana, odhalování podvodů, archivace a zálohování;

b.     k provádění analýzy dat, auditu a výzkumu.

 

(3)  Ke splnění zákonné povinnosti společnosti HIKVISION

a.     zajistit soulad s našimi zákonnými povinnostmi (například vedení záznamů podle požadavků předpisů jednotlivých zemí), náležitou péčí a průmyslovými standardy.

 

(4) S vaším souhlasem

a.     zasílání elektronických sdělení o nových produktech a službách;

b.     používání některých nepodstatných souborů cookie, abychom lépe porozuměli vašemu chování, optimalizovali uživatelskou zkušenost, zdokonalili design funkcí nebo poskytovali lepší služby;

c.     můžeme také zapojit jednoho nebo více poskytovatelů služeb třetích stran, aby naším jménem zobrazovali online reklamy prostřednictvím Služby, jak je dále popsáno v našich Zásadách používání souborů cookie. Ke shromažďování informací o vašich návštěvách webových stránek mohou používat pixelovou značku nebo jinou podobnou technologii a tyto informace mohou použít k cílení reklam na produkty a služby společnosti HIKVISION.

 

Sdílení osobních údajů

Žádné osobní údaje neprodáváme a nikdy nebudeme prodávat třetím stranám.

Společnost HIKVISION může sdílet osobní údaje s třetími stranami na základě dohod o mlčenlivosti. Tímto souhlasíte s tím, že můžeme těmto třetím stranám poskytnout osobní údaje:

 

 • Vaše osobní údaje sdílíme s přidruženými společnostmi HIKVISION, které jsou povinny tyto údaje používat v souladu s účely popsanými v těchto zásadách.
 • Využíváme poskytovatele služeb, dodavatele, techniky a další třetí strany, které nám pomáhají zpracovávat, ukládat a chránit některé vaše údaje a jinak nám pomáhají efektivně spravovat naši Službu, poskytovat lepší uživatelský komfort a zvyšovat kvalitu naší Služby. Těmto třetím stranám je zakázáno používat vaše osobní údaje pro jiné účely než pro společnost HIKVISION a jsou povinny chránit vaše údaje v souladu s těmito zásadami a platnými zákony. 
 • Informace můžeme poskytnout třetím stranám, pokud se v dobré víře domníváme, že to po nás vyžadují závazné právní předpisy. Například za účelem splnění zákonných příkazů a vládních požadavků; reakce na předvolání k soudu nebo podobný právní proces, včetně orgánů činných v trestním řízení, regulačních orgánů a soudů; ochrany zájmů našich zákazníků a uživatelů služby HIKVISION; reakce na tvrzení, že jakýkoli obsah zveřejněný nebo zobrazený pomocí služby HIKVISION porušuje práva třetích stran; v případě nouze ochrany zdraví a bezpečnosti uživatelů služby HIKVISION nebo široké veřejnosti; nebo za účelem vynucení dodržování našich Všeobecných podmínek používání.
 • Pokud dojde k prodeji nebo převodu společnosti HIKVISION a/nebo celého našeho majetku nebo jeho části, mohou být vaše osobní údaje mezi prodávanými nebo převáděnými položkami. Za těchto okolností vás na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu nebo prostřednictvím oznámení na webových stránkách informujeme o (i) totožnosti a kontaktních údajích kupujícího nebo nabyvatele, (ii) vašem právu odvolat souhlas s poskytnutím osobních údajů a (iii) způsobu, jakým můžete tento souhlas odvolat.
 •  Informace sdílíme za účelem ochrany našich vlastních oprávněných obchodních zájmů, pokud se v dobré víře domníváme, že to od nás vyžaduje nebo nám to umožňuje zákon. Vaše osobní údaje můžeme například sdílet, pokud je to nutné pro podporu auditu, dodržování předpisů a řízení společnosti, pro boj proti podvodům nebo trestné činnosti, pro ochranu našich práv nebo práv našich přidružených společností a uživatelů nebo v rámci soudních řízení týkajících se společnosti HIKVISION.

 

Můžeme také zveřejnit neosobní údaje (například souhrnné nebo anonymizované údaje) nebo je poskytnout třetím stranám, pokud byly tyto údaje anonymizovány takovým způsobem, že subjekt údajů již není identifikovatelný. Můžeme například sdílet neosobní informace:

 

 • ze stejných důvodů, z jakých můžeme sdílet osobní údaje;
 • k lepšímu pochopení interakce uživatelů se službou HIKVISION, abychom mohli optimalizovat vaše zkušenosti nebo poskytovat lepší služby;
 • pro náš vlastní výzkum a analýzu dat; nebo
 • našim prodejcům pro jejich vlastní analýzu a výzkum.

 

Zabezpečení vašich osobních údajů

Společnost HIKVISION zavedla komerčně přiměřené administrativní, technické a fyzické bezpečnostní kontroly, které jsou určeny k ochraně osobních údajů. Provádíme také pravidelné revize a hodnocení účinnosti našich bezpečnostních kontrol.2

 

Bez ohledu na výše uvedené nelze zaručit dokonalé zabezpečení přenosu dat přes internet nebo jakoukoli bezdrátovou síť. V důsledku toho sice používáme vhodná technická a organizační opatření k ochraně informací, které o vás uchováváme, ale nemůžeme zaručit bezpečnost jakýchkoli informací, které přenášíte přes internet, pomocí stávajících bezpečnostních technologií. 

 

Nicméně při porušení ochrany osobních údajů postupujeme v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, což v případě potřeby zahrnuje oznámení porušení příslušnému dozorovému úřadu pro ochranu osobních údajů a subjektům údajů. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se bezpečnosti naší služby HIKVISION, kontaktujte nás.

 

Přístup k vašim osobním údajům, jejich oprava a uchovávání

Společnost HIKVISION ukládá vaše osobní údaje na serverech společnosti HIKVISION, které jsou zřízeny na AWS v Singapuru, dokud je nevymažete nebo neupravíte, nebo dokud zůstanete uživatelem společnosti HIKVISION, aby vám mohla poskytovat co nejrelevantnější služby. 

 

V závislosti na tom, kde se nacházíte, a s výhradou omezení stanovených platnými právními předpisy máte určitá práva týkající se vašich osobních údajů, například právo na přístup, opravu, omezení, námitku a přenositelnost. Chcete-li uplatnit svá práva, obraťte se na nás pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Také máte právo svůj souhlas kdykoli a zdarma odvolat. Můžete tak učinit odhlášením přímého marketingu a odmítnutím použití souborů cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče.

 

Přenos osobních údajů mimo vaši jurisdikci

Pokud by bylo potřeba přenášet osobní údaje mimo vaši jurisdikci, ať už se to týká našich přidružených společností nebo poskytovatelů služeb z řad třetích stran, činíme tak v souladu s platnými zákony. Konkrétně zajistíme, aby všechny přenosy byly v souladu s požadavky platných místních zákonů na ochranu dat a byly zavedeny vhodné bezpečnostní opatření. Budete mít právo být informováni o odpovídajících bezpečnostních opatřeních, která společnost HIKVISION pro tento přenos vašich osobních údajů používá.

 

V současné době máme datové centrum v Singapuru. Zákony, předpisy a normy země, ve které jsou vaše údaje uloženy nebo zpracovávány, se mohou lišit od zákonů, předpisů a norem vaší země. Jste srozuměni s tím, že rizika se podle platných zákonů na ochranu osobních údajů liší a vaše osobní údaje můžeme přenášet a ukládat v našich zahraničních zařízeních. To však nemění žádný z našich závazků chránit vaše osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

 

Ochrana osobních údajů dětí

Společnost HIKVISION nezamýšlí, aby k jakékoli části její služby HIKVISION přistupovaly nebo ji používaly děti mladší 18 let nebo odpovídající minimální věk v příslušné jurisdikci, a takové používání je zakázáno. Služby HIKVISION jsou určeny pro dospělé. Používáním služby HIKVISION prohlašujete, že je vám alespoň 18 let nebo více než odpovídající minimální věk v příslušné jurisdikci, a berete na vědomí, že pro používání služby HIKVISION vám musí být alespoň 18 let nebo více než odpovídající minimální věk v příslušné jurisdikci. Pokud získáme skutečné informace o uživateli, který je mladší 18 let nebo odpovídajícího minimálního věku v příslušné jurisdikci, neprodleně odstraníme informace spojené s tímto uživatelem. Pokud jste rodičem nebo opatrovníkem dítěte mladšího 18 let nebo odpovídajícího minimálního věku v příslušné jurisdikci a domníváte se, že nám sdělilo své osobní údaje, neprodleně nás kontaktujte prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Rodič nebo opatrovník dítěte mladšího 18 let nebo odpovídajícího minimálního věku v příslušné jurisdikci může zkontrolovat a požádat o vymazání osobních údajů tohoto dítěte a zakázat jejich používání. 

 

Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy nebo obavy ohledně používání vašich osobních údajů společností HIKVISION, můžete nás kontaktovat na adrese  Digital.Global@hikvision.com[f1] . Na váš dotaz odpovíme ve lhůtě stanovené příslušnými zákony. Uveďte prosím: (i) své jméno (nebo přezdívku), zemi/oblast bydliště a preferovaný způsob kontaktu; a (ii) podrobnosti o své žádosti nebo připomínce spolu s případnými odkazy na příslušné webové stránky.

 

Dodatek pro EU/UK

Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru ("EHP") a ve Spojeném království, vezměte prosím na vědomí,

 

i) Pro účely právních předpisů EU o ochraně osobních údajů vystupuje společnost Hikvision Europe B.V. se sídlem na adrese Dirk Storklaan 3, 2132 PX Hoofddorp, Nizozemsko, jako zástupce EU pro činnosti zpracování osobních údajů, na které se vztahují tyto zásady ochrany osobních údajů. Zástupce EU můžete kontaktovat pomocí údajů uvedených v části Kontaktujte nás.

 

ii) Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování prováděno z důvodu našich oprávněných zájmů. S výhradou omezení stanovených platnými zákony o ochraně osobních údajů máte určitá práva týkající se vašich osobních údajů, jako je právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, námitku, přenositelnost a právo nebýt předmětem rozhodnutí založených výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás. Také máte právo svůj souhlas kdykoli a zdarma odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Pokud máte pochybnosti o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, kdykoli se na nás obraťte s dotazem nebo můžete mít právo podat stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

iii) Kdykoli společnost HIKVISION sdílí vaše osobní údaje s třetí stranou mimo EHP/UK nebo předává tyto osobní údaje třetí straně mimo EHP/UK, společnost HIKVISION zavede smluvní ochranu schválenou Evropskou komisí, aby zabezpečila vaše osobní údaje.

 

 

Dodatek pro USA

Upozornění na zákon o ochraně soukromí spotřebitelů v Kalifornii

Obyvatelé Kalifornie mají další práva na ochranu soukromí podle kalifornského zákona o ochraně soukromí spotřebitelů, který je popsán v oznámení o kalifornském zákoně o ochraně soukromí spotřebitelů (https://us.hikvision.com/en/support-resources/privacy-policy/california-consumer-privacy-act-notice).

 

Dodatek pro Rusko

V Rusku jsme nasadili místní servery. Pokud se nacházíte v Rusku, budou vaše osobní údaje uloženy na místních serverech namísto v jiných zahraničních datových centrech.

 

Dodatek pro Brazílii

Kdykoli společnost HIKVISION sdílí osobní údaje pocházející z Brazílie s třetí stranou, která může, ale nemusí být subjektem společnosti HIKVISION a která se nachází mimo Brazílii, učiníme tak na základě standardních smluvních doložek nebo jiných ochranných opatření stanovených v LGPD.

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
Hik-Partner Pro close
Hik-Partner Pro
Security Business Assistant. At Your Fingertips. Learn more
Hik-Partner Pro
Scan and download the app