This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

Kontakt

 

Naše vize

Posílit vizi zabezpečení a růstu světa.

 

Naše mise

Prozkoumávat inovativní způsoby, jak lépe vnímat svět a porozumět mu, posilovat vizi pro osoby s rozhodovací pravomocí a odborníky a spolupracovat za účelem zvýšení bezpečnosti a zlepšení udržitelného rozvoje po celém světě.

PROFIL SPOLEČNOSTI

Hikvision je předním světovým poskytovatelem řešení IoT, jehož hlavní kompetencí je video.

Společnost Hikvision má nyní více než 40 000 zaměstnanců, z nichž více než 16 000 představují inženýři pro výzkum a vývoj. Společnost každoročně investuje 7–8 % svých ročních příjmů z prodeje do výzkumu a vývoje za účelem pokračující inovace produktů. Společnost Hikvision zavedla kompletní, víceúrovňový systém výzkumu a vývoje, který zahrnuje všechny činnosti od výzkumu přes návrh, vývoj, testování, technickou podporu až po servis. Centrum výzkumu a vývoje se nachází v sídle firmy v Chang-čou, působí však po celém světě, včetně středisek výzkumu a vývoje v Montrealu v Kanadě, v Londýně ve Velké Británii a navíc v pěti čínských městech.

Společnost Hikvision rozvíjí základní technologie kódování zvuku a videa, zpracování obrazu a souvisejících datových úložišť i technologií zaměřených na budoucnost, jako je cloud computing, big data a hluboké učení. V průběhu několika posledních let společnost Hikvision prohloubila své znalosti a zkušenosti s plněním potřeb zákazníků na různých vertikálních trzích, včetně veřejné bezpečnosti, dopravy, vzdělávání, zdravotní péče, finančních institucí, energetických společnosti nebo inteligentních budov. V souladu s tím společnost poskytuje profesionální a přizpůsobená řešení splňující různorodé požadavky trhu. Kromě oboru videosledování rozšířila společnost Hikvision své podnikání do oblasti inteligentních technologií pro domácnosti, průmyslové automatizace a automobilové elektroniky – to vše na základě technologie vyhodnocování videa – a prozkoumala tak kanály pro udržení dlouhodobého vývoje.

Společnost Hikvision vytvořila jednu z nejrozsáhlejších marketingových sítí v oboru, která se skládá ze 44 zahraničních regionálních poboček a zajišťuje tak rychlou reakci na potřeby zákazníků, uživatelů a partnerů. Hikvision products serve a diverse set of vertical markets covering more than 150 countries.

Akcie Hikvision byl uvedeny na veřejný trh v květnu 2010 a jsou uvedeny v seznamu SME na burze v Šen-čenu.

 

DALŠÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI