CO NABÍZÍME

Počítání zákazníků, kteří přijdou do vaší prodejny nebo obchodního centra v průběhu celého dne, vám může pomoci zlepšit provoz mnoha různými způsoby. Například je možné přesně přizpůsobit počet zaměstnanců potřebám obchodu během nákupní špičky a vylepšit tak služby a následně počet zaměstnanců snížit během klidnější doby, čímž se ušetří provozní náklady.

Tímto a mnoha jinými způsoby počítání lidí v prodejně maloobchodníkům pomáhá optimalizovat strategie a maximalizovat rentabilitu a příjmy. Přesné počítání zákazníků za delší časové období je ale obtížný úkol, hlavně když ho zastaralé kamerové technologie tak úplně nezvládají.

mediaIamge

Vlastnosti řešení

Kamery Hikvision pro počítání osob vybavené dvojitým objektivem a vestavěnými algoritmy deep learning technologie jsou mimořádně přesné a zcela dostatečné k překonání předchozích výzev.

- Mimořádně vysoká přesnost

Kamery Hikvision pro počítání lidí s dvojitým objektivem nabízí mimořádně vysokou přesnost, a to díky konfiguraci, která poskytuje 3D zobrazení, ve kterém se dají lidské bytosti odlišit od neživých předmětů a stínů.

- Algoritmy deep learning

People counting cameras also incorporate deep learning algorithms that can be continuously trained and improved with new datasets to count persons more precisely.

APLIKACE

Optimalizujte provoz a rozvržení přítomnosti personálu

Optimalizujte provoz a rozvržení přítomnosti personálu

Sledujte statistiky návštěvnosti, abyste přizpůsobili počet zaměstnanců reálnému zatížení provozu a vylepšili tak vaše služby či následně omezili počet zaměstnanců a tím snížili provozní náklady.

Vyhodnocujte provozní náklady

Vyhodnocujte provozní náklady

Získejte statistiky o toku zákazníků v jednotlivých prodejnách a zjistěte tak, které pobočky mají optimální provozní efektivitu, což položí základ pro vaše rozhodování při příští platbě nájemného či jiných výdajích.

mediaIamge

Porovnejte návratnost investic marketingových aktivit

Uživatelé mohou pomocí analýzy poměru příchozích osob (vstupující vs. procházející) rozvíjet strategické marketingové aktivity, aby přitáhly zákazníky

DOPORUČENÉ PRODUKTY

Související články

KE STAŽENÍ

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top
Top