Kategorie produktů

Dopravní naváděcí systémy

Venkovní LED displeje umístěné v uzavřených oblastech, jako jsou průmyslové parky, obchodní parky, kampusy, přístavy a další, zobrazují SPZ vozidel a rychlost v reálném čase a připomínají řidičům, aby řídili bezpečně.

Související odkazy

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top