What's IVaas technology?

Technologie IVaaS společnost Hikvision spojuje dříve oddělené systémy průmyslové televize CCTV a zabezpečovací systémy do jedné platformy. Při poplachu odesílá e-mailem nebo prostřednictvím aplikace 7sekundový videoklip, aby bylo zajištěno jeho včasné potvrzení – 5 sekund záznamu před poplachem a 2 sekundy po poplachu. Tato technologie umožňuje extrahovat živé toky videodat přímo z řídicího panelu poplachů, ke kterému jsou kamery připojeny.

What's the benefits?

Odstranění 'Hádanky'

Tradiční zabezpečovací systémy postrádají verifikační proces. Poplachy mohou být spuštěny z jiných důvodů než skutečnými narušiteli. Reagovat na tyto falešné poplachy může znamenat obrovskou zátěž pro majitele budov nebo firem. A vzhledem k vysoké četnosti falešných poplachů nemohou policejní složky jednoduše stanovit priority pro včasné reakce. Díky ověřovacímu procesu technologie IVaaS společnosti Hikvision končí hra na hádání, co způsobilo narušení.

Video jako důkaz

Mnoho řešení pro ověřování poplachů na trhu je založeno na statických obrazech nebo videu nízké kvality. Ty však poskytují jen málo potřebných detailů. Technologie IVaaS společnosti Hikvision poskytuje vysoce kvalitní videoklipy jako forenzní důkaz, díky němuž je snazší zadržet podezřelé narušitele a nahradit ztráty.

 

Bezpečné ukládání zaznamenaného videa

Narušitelé mají tendenci poškodit kamery a detekční zařízení, aby deaktivovali systémy CCTV a poplašné systémy, a tím eliminovali veškeré dostupné důkazy. Díky instalaci nenápadného panelu řízení poplachů je technologie IVaaS společnosti Hikvision chráněná proti poškození. I v případě, že narušitel poškodí detektor narušení, kameru nebo napájecí systém, bude na ústřednu přeneseno a bezpečně uloženo video z daného okamžiku.

Technologie IVaaS společnosti Hikvision poskytuje výhody inteligentního systému bezpečného při poruše, s menším počtem falešných poplachů a cennějšími informacemi. Je navržena odborníky za účelem integrace s IP kamerami jiných výrobců a nabízí široké uplatnění např. v obytných komplexech a malých a středních podnicích.

Explore other technologies

Související odkazy

Máte další dotazy?

This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

Kontakt
back to top
Top