Co je technologie VSaaS?

Technologie IVaaS společnost Hikvision spojuje dříve oddělené systémy průmyslové televize CCTV a zabezpečovací systémy do jedné platformy. Při poplachu odesílá e-mailem nebo prostřednictvím aplikace 7sekundový videoklip, aby bylo zajištěno jeho včasné potvrzení – 5 sekund záznamu před poplachem a 2 sekundy po poplachu. Tato technologie umožňuje extrahovat živé toky videodat přímo z řídicího panelu poplachů, ke kterému jsou kamery připojeny.

Jaké jsou výhody?

Odstranění 'Hádanky'

Tradiční zabezpečovací systémy postrádají verifikační proces. Poplachy mohou být spuštěny z jiných důvodů než skutečnými narušiteli. Reagovat na tyto falešné poplachy může znamenat obrovskou zátěž pro majitele budov nebo firem. A vzhledem k vysoké četnosti falešných poplachů nemohou policejní složky jednoduše stanovit priority pro včasné reakce. Díky ověřovacímu procesu technologie IVaaS společnosti Hikvision končí hra na hádání, co způsobilo narušení.

Video jako důkaz

Mnoho řešení pro ověřování poplachů na trhu je založeno na statických obrazech nebo videu nízké kvality. Ty však poskytují jen málo potřebných detailů. Technologie IVaaS společnosti Hikvision poskytuje vysoce kvalitní videoklipy jako forenzní důkaz, díky němuž je snazší zadržet podezřelé narušitele a nahradit ztráty.

 

Bezpečné ukládání zaznamenaného videa

Narušitelé mají tendenci poškodit kamery a detekční zařízení, aby deaktivovali systémy CCTV a poplašné systémy, a tím eliminovali veškeré dostupné důkazy. Díky instalaci nenápadného panelu řízení poplachů je technologie IVaaS společnosti Hikvision chráněná proti poškození. I v případě, že narušitel poškodí detektor narušení, kameru nebo napájecí systém, bude na ústřednu přeneseno a bezpečně uloženo video z daného okamžiku.

Technologie IVaaS společnosti Hikvision poskytuje výhody inteligentního systému bezpečného při poruše, s menším počtem falešných poplachů a cennějšími informacemi. Je navržena odborníky za účelem integrace s IP kamerami jiných výrobců a nabízí široké uplatnění např. v obytných komplexech a malých a středních podnicích.

Prozkoumat další technologie

Související odkazy

Máte další dotazy?

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top

Get a better browsing experience

You are using a web browser we don’t support. Please try one of the following options to have a better experience of our web content.