CO JE TO DEEP LEARNING TECHNOLOGIE?

mediaIamge

Deep learning (hluboké učení) je typ strojového učení, které školí počítač, aby rozpoznal lidské vlastnosti, jako je rozpoznávání řeči, klasifikace obrázků, detekování objektů nebo dokonce popisování obsahu. Příkladem ze života jsou virtuální asistenti jako Siri a Cortana, kteří jsou částečně poháněni pomocí deep learning. 


Namísto organizování dat, aby procházely předdefinovanými rovnicemi, deep learning nastavuje základní parametry o datech a trénuje počítač, aby se učil sám, rozpoznáváním vzorů pomocí vrstev zpracování. Rychlý vývoj algoritmů, neuronových sítí, rozhraní člověk-stroj a výpočetní výkon nyní dovedou aplikace pro hluboké učení do nových výšin.

Deep learning také prošlo bezpečnostním odvětvím, což umožňuje řadu řešení na podporu zvýšené bezpečnosti webu a provozní efektivity. Výhody deep learning pro rozpoznávání atributů a klasifikaci obrazu z něj činí nesmírně cenné v oblasti bezpečnosti. Dotýká se všech aspektů bezpečnostního průmyslu - od detekce obličeje a vozidla po analýzu chování. 

VLASTNOSTI DEEP LEARNING TECHNOLOGIE

PRACUJTE CHYTŘEJI A BEZPEČNĚJI S HIKVISION

Pokud jde o poskytování informací, které dnešní organizace potřebují, je Hikvision průkopníkem v oblasti bezpečnosti i mimo ní. Naše inteligentní kamery a řešení pro infrastrukturu jsou navržená s technologií AI a integrují celou řadu nástrojů pro podporu inteligentnějšího rozhodování, od počítání lidí a rozpoznávání obličeje, přes rozpoznávání vozidel a automatická bezpečnostní upozornění.

Aplikace inteligentních technologií Hikvision je prakticky neomezená. Pomáháme bankám chránit zaměstnance, zákazníky, pobočky a bankomaty. Pomáháme maloobchodníkům porozumět úskalím ve svých obchodech a optimalizovat jejich merchandisingové strategie. A pomáháme městským úřadům snižovat dopravní zácpy a znečištění pomocí řešení pro inteligentní správu provozu.

Související odkazy

MÁTE JEŠTĚ DALŠÍ DOTAZY?

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top