CO NABÍZÍME

Řady HikCentral Professional Hikvision poskytují modulární platformy pro běžné obchodní aplikace, včetně videa, řízení přístupu, docházky a dalších. Přesto, že disponují vlastními funkcemi, nabízí také flexibilní možnost různých kombinací, které vyhoví široké škále zákaznických potřeb. Všechny aplikační moduly navíc přicházejí se stejným designem rozhraní pro sériové platformy, což výrazně snižuje požadavky na učení pro různé systémy.

KLÍČOVÉ VÝHODY

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top