CO NABÍZÍME

Systém AID dokáže zajistit rychlou a efektivní automatickou detekci incidentů, počáteční poplach i reakci. Pomáhá při zjišťování problémů s bezpečností provozu a může zlepšit dopravní situaci pomocí ručního vytěžování dat a každodenní správy.

KATEGORIE PRODUKTŮ

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top