CO NABÍZÍME

Důležitou součást inteligentních dopravních systémů společnosti Hikvision představují cheskpointy, které poskytují klíčová data o dopravním provozu a porušování pravidel. Tyto flexibilní nástroje vytvářejí inteligentní síť, která kombinuje celou mapu silniční sítě a zajišťuje tak maximální přehled a správu provozu.

 

Kdykoli vozidlo projede checkpointem vybaveným systémem ITS, kamera zaznamená optimalizovaný snímek vozidla. Na pořízeném snímku se zobrazí informace jako je registrační značka, typ vozidla, barva vozidla a radarem zjištěná rychlost vozidla. Rychlost snímání obrazu, rychlost rozpoznávání registračních značek a přesnost extrakce charakteristik vozidla jsou garantovány v praxi osvědčenými algoritmy deep learning spolu s výkonnými snímači GMOS, které poskytují lepší obraz než běžné kamerové snímače ANPR.

 

Kamera checkpointu může navíc zjišťovat nebezpečný styl řízení, například řízení s nezapnutým bezpečnostním pásem či používání telefonu při řízení, což pomůže regulovat chování řidičů a zlepšit veřejnou bezpečnost.

KATEGORIE PRODUKTŮ

Snímací jednotky checkpointu

Snímací jednotka kontrolních bodů je určena pro aplikaci na městských komunikacích a silnicích. Když kolem projede vozidlo, shromáždí se informace jako registrační značka, typ vozidla, barva vozidla a radarem zjištěná rychlost vozidla, které využije naše profesionální platforma pro správu videa pro další aplikace, například inteligentní vyhledávání vozidel.

Doplňkový blesk

Doplňková osvětlení bleskem se dají kombinovat se systémem porušení pravidel na checkpointech či křižovatkách. Poskytují osvětlení pro zachycení snímků jako doplněk ke kamerovým záznamům.  

Radary

Radar se používá k měření rychlosti vozidel a poskytuje kamerám údaje o rychlosti.

Stroboskopické doplňkové světlo

Stroboskopické světlo může poskytovat osvětlení k pořizování video snímků jednotky porušující pravidla na checkpointu nebo křižovatce a zvýšit jas cílové oblasti.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top