Moderní dojíždějící a cestující si zaslouží lepší dopravní systémy

S rostoucím počtem obyvatel měst roste i vlastnictví automobilů a zátěž městských dopravních systémů. Hikvision dodává moderním dopravním systémům novou úroveň viditelnosti a inteligence, díky nimž se všichni bezpečně pohybují a zároveň pomáhá úřadům provádět optimální plánování a řízení provozu prostřednictvím vícerozměrného vnímání, edge computingu s umělou inteligencí a agregace, asociace a vizualizace dat na zadní straně.

mediaIamge

Přehodnocení bezpečnosti silničního provozu

 

Poskytujeme chytrá opatření k regulaci jízdních postupů a zlepšení bezpečnosti silničního provozu pro řidiče a chodce, přičemž pokrýváme řadu scénářů pro zlepšení povědomí a vytvoření prostředí plynulého provozu.

mediaIamge

Přetvoření dopravního toku

 

Pomáháme úřadům a řidičům plánovat dopředu a minimalizovat dopravní zácpy a nehody tím, že analyzujeme živá data generovaná z inteligentní sítě IoT, která integruje kamery a senzory přizpůsobené pro venkovní aplikace.

mediaIamge

Předefinice efektivity dat

 

Umožňujeme přístup v reálném čase ke všem druhům dopravních údajů, jako je rychlost vozidel, prostorový a časový postup a délka fronty, což usnadňuje informované rozhodování prostřednictvím okamžité analýzy dat.