CO NABÍZÍME

Mírumilovné veřejné demonstrace se mohou změnit na nezákonné akce. Extrémní počasí může způsobit dopravní katastrofy. Ti, kteří nesou odpovědnost za ochranu veřejnosti, se musí každodenně vyrovnávat s dvojitou výzvou v podobě veřejných akcí a nepředvídaných situací.

Nepředvídatelnost vyžaduje, aby byli státní zaměstnanci mobilní, rychlí a vždy připravení vyrazit. A připraveno musí být také vybavení. Naše vestavěné systémy přemění zásahová vozidla na dočasné mobilní monitorovací stanice a dostanou vaše vybavení tam, kde je to nejvíce potřeba.

Potřebujete-li přizpůsobivý systém, Hikvision se přizpůsobí. Our Road Management System have been field-tested and proven in critical, on-the-ground applications.

KATEGORIE PRODUKTŮ

Související odkazy

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top