HikCentral FocSign V1.1

Software capability

Software HikCentral FocSign kombinuje funkce digitálního značení, zaznamenávání docházky a předběžné funkce screeningu teploty povrchu kůže. Funkce zobrazení dat podporuje správu materiálů, plánování a oznámení, spolu s vytvářením programu, připojováním informací a správou terminálu. Funkce docházky podporuje nastavení a správu pravidel docházky, včetně přidávání osob, konfigurace parametrů, výpočtu dat, konfigurace kamer atd.  

Software ke stažení

User manual

Other download

How to video

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top