HikCentral FocSign V1.1

Software capability

Software HikCentral FocSign kombinuje funkce digitálního značení, zaznamenávání docházky a předběžné funkce screeningu teploty povrchu kůže. Funkce zobrazení dat podporuje správu materiálů, plánování a oznámení, spolu s vytvářením programu, připojováním informací a správou terminálu. Funkce docházky podporuje nastavení a správu pravidel docházky, včetně přidávání osob, konfigurace parametrů, výpočtu dat, konfigurace kamer atd.  

How to video