CO NABÍZÍME

mediaIamge

V současnosti budeme při stále rostoucím počtu produktů pro zabezpečení na bázi videa nejspíš zahlceni každodenním přílivem dat. Dalším problémem je to, že to pro nás nemá smysl – buď protože většina z toho neobsahuje žádné cenné informace, nebo protože prostě není strukturovaná a analyzovaná způsobem, který nám může pomoci.

 

S produkty datových center Hikvision už k tomu docházet nebude. Naše analytické servery, servery typu big data a univerzální servery vám pomohou přeměnit nezpracovaná „data“ na „informace“, které umožní vybudovat situační povědomí a přijímat efektivnější a lepší rozhodnutí.

KATEGORIE PRODUKTŮ

Související odkazy

Hikvision.com uses strictly necessary cookies and related technologies to enable the website to function. With your consent, we would also like to use cookies to observe and analyse traffic levels and other metrics and tailor our website’s content. For more information on cookie practices please refer to our cookie policy.

Kontakt
back to top