CO NABÍZÍME

mediaIamge

V současnosti budeme při stále rostoucím počtu produktů pro zabezpečení na bázi videa nejspíš zahlceni každodenním přílivem dat. Dalším problémem je to, že to pro nás nemá smysl – buď protože většina z toho neobsahuje žádné cenné informace, nebo protože prostě není strukturovaná a analyzovaná způsobem, který nám může pomoci.

 

S produkty datových center Hikvision už k tomu docházet nebude. Naše analytické servery, servery typu big data a univerzální servery vám pomohou přeměnit nezpracovaná „data“ na „informace“, které umožní vybudovat situační povědomí a přijímat efektivnější a lepší rozhodnutí.

KATEGORIE PRODUKTŮ

Související odkazy

This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.

Kontakt
back to top
Top