Inteligentní řešení, která překonávají nejvýznamnější energetické výzvy

Tempo energetického přechodu se zrychluje. Podniky na celém energetickém trhu čelí různým výzvám při optimalizaci provozního povědomí, správy životního cyklu aktiv a bezpečnostních hrozeb. Bezpečnostní profesionálové touží po špičkových technologiích pro zlepšení provozní bezpečnosti, produktivity a udržitelnosti. Takové technologie jsou zde. 

mediaIamge

Posílení fyzické bezpečnosti infrastruktury

 

Detekujte narušení a fyzické útoky v reálném čase a chraňte svůj majetek – od perimetru až po kritická zařízení – pomocí detekce za každého počasí a aktivního odstrašování.

mediaIamge

Zlepšení provozní efektivity

 

Přidejte další vrstvu viditelnosti kritickým operacím s produkty s umělou inteligencí a termografickými technologiemi, díky kterým je monitorování a kontrola chytřejší, čímž se zkracují provozní prostoje a zároveň se zvyšuje efektivita.

mediaIamge

Zajištění ochrany zdraví, bezpečnosti a ochrany životního prostředí

 

Udržujte svou pracovní sílu v bezpečí. Zajistěte, aby pracovníci na místě používali ochranné prostředky tím, že je upozorníte, když se blíží k nebezpečným oblastem, a minimalizujte dopad na životní prostředí dodržováním předpisů.