Přehled

Nabízí komplexní řešení pro správu přestupků zahrnující narušení křižovatek, nelegální parkování a řízení rychlosti Spolu s tím přichází různé aplikace včetně detekce přestupků a informací o vozidle, získávání dat o vozidle a ověřování přestupků pro zlepšení přesnosti reakce na přestupky a snížení počtu dopravních nehod.

Správa porušení předpisů